Jak przyspieszyć wolne sądy?

Doceniasz tę treść?

Dziś w siedzibie Warsaw Enterprise Institute odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego zaprezentowaliśmy nasz najnowszy raport dotyczący cyfryzacji polskiego sądownictwa. Autorem raportu jest Maciej Troć, prawnik specjalizujący się w prawie Unii Europejskiej oraz zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji.

W kameralnym gronie dziennikarzy i ekspertów WEI oraz przedstawicieli administracji publicznej dyskutowaliśmy o tym, co zrobić, by przyspieszyć wolne sądy. Dlaczego ten temat jest szczególnie istotny? Otóż pandemia sparaliżowała w 2020 r. nie tylko szpitale, lecz także sądy – przykładowo Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał w marcu 2020 r. jedynie 40 proc. spraw cywilnych w porównaniu do 2019 r. Niestety, problemy z procedowaniem spraw w pandemii tylko się zaogniły, ale Polacy znali je już wcześniej. 6 lat temu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroku w sprawie Wiesław Rutkowski i inni przeciwko Polsce orzekł, że przewlekłość postępowań sądowych to w Polsce poważny systemowy problem.

W spotkaniu zorganizowanym przez WEI udział wzięli: Tomasz Wróblewski – Prezes WEI, Sebastian Stodolak – Wiceprezes WEI, Dariusz Pawłyszcze – Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, Maciej Troć – autor raportu, a także dziennikarze: Szymon Cydzik z „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Patryk Słownik z Wirtualnej Polski.

Pełną wersję raportu można pobrać tutaj.

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise