Poszturchiwanie urzędników

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Poszturchiwanie urzędników – interwencje behawioralne jako sposób na usprawnienie administracji publicznej

 

W niniejszym raporcie wskazujemy na to, jak korzystając z osiągnięć nauk behawioralnych zwiększyć efektywność polskiej administracji państwowej. To, że mamy w tym zakresie problem nie jest tezą kontrowersyjną. W 2019 roku wskaźnik efektywności rządzenia Banku Światowego wyniósł dla Polski 73,08 i był niższy nie tylko od średniej dla państw OECD o wysokim dochodzie (87,59), ale również niższy od wskaźnika dla innych państw z naszego regionu (Czechy – 78,37; Słowacja, 74,04, Niemcy – 93,27, Litwa – 81,25). To wymowna ocena. Debata o administracji sprowadza się zwykle do pytania, czy podnosić, czy obniżać pensje urzędników, ewentualnie, czy i których urzędników zwolnić. Ten raport nie wpisuje się w tę dyskusję. Zaprezentowane tu rozwiązania pozwolą niskim kosztem usprawnić i zwiększyć efektywność administracji nawet przy utrzymaniu obecnego status quo, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia (czego jednak nie rekomendujemy). W tym celu administracja potrzebuje „szturchnięcia”, które pochodzi ze strony stosowanych nauk behawioralnych rozwijanych przez takich ekonomistów, jak nobliści Daniel Kahneman, czy Richard Thaler.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Czy polskie firmy podbiją Trójmorze?

Na poziomie politycznym Trójmorze to nośny koncept. Państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej – od Łotwy, przez Polskę po Chorwację, ale też Austrię – mają