Czyste powietrze – problem po drugiej stronie szyby

Doceniasz tę treść?

Zainwestowanie milionów w jakość powietrza w placówkach edukacyjnych przerodzi się w idące w miliardy oszczędności. W połowie XIX wieku działający na rzecz reform społecznik Edwin Chadwick opublikował „Raport o stanie sanitarnym ludności pracującej”. Brytyjczyk zauważył, że zła jakość systemu sanitarnego, brak dostępu do bieżącej wody oraz odprowadzania nieczystości przyczyniają się do złego stanu zdrowia ludności. Publikacja spowodowała daleko idące zmiany. Samorządy lokalne zaczęły masowo rozwijać systemy kanalizacji oraz dostarczania wody pitnej do budynków. Inwestycje te znacząco wpłynęły na zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, głównie cholerę. Dziś w rozwiniętych krajach standardem jest zaopatrzenie w wodę i kanalizację. Stało się to dopiero niemal sto lat temu. Minęły wieki rozwoju współczesnej cywilizacji, by zwykła łazienka, która dziś jest standardem, tym standardem się stała – pisze Piotr Palutkiewicz.

Jeśli chcesz przeczytać więcej, kliknij TUTAJ.

Inne wpisy tego autora