Jak Kali powołać sędziego, to dobry uczynek

Doceniasz tę treść?

Robert Gwiazdowski w swoim felietonie dla portalu Interia Biznes pisze:

Naczelny Sąd Administracyjny wydaje nie tylko wyroki w sprawach podatkowych, o których tu ciągle piszę. Ale to, jakie wyroki wydaje w tych innych sprawach, pozwala przypuszczać, jakie wyroki może wydawać w sprawach podatkowych.

W wyrokach z dnia 4 listopada 2021 roku (III FSK 3626/21, III FSK 4104/21) NSA uznał, że nawet jak procedura wyboru sędziego NSA (to ważne że NSA – chyba) przez Krajową Radę Sądownictwa była „nie teges”, ale Prezydent powołał wskazanego mu przez KRS kandydata na sędziego NSA. to jest on nie tylko „sędzią Rzeczypospolitej Polskiej” i sędzią europejskim w rozumieniu art. 2 i art. 19 ust. 1 traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1-3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych, a także art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

Jeśli chcesz przeczytać więcej, kliknij TUTAJ

Inne wpisy tego autora