Analiza wpływu zakazu papierosów typu slim na dynamikę rynku wyrobów tytoniowych w Polsce

Przez lata UE wprowadzała stopniowo coraz bardziej rygorystyczne przepisy antytytoniowe. Komisja dokonuje obecnie przeglądu skutków dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE), znanej również jako „TPD2”, w celu przedstawienia wniosków dotyczących dodatkowych środków ograniczających konsumpcję tytoniu. W lutym 2021 roku, UE zasygnalizowała zamiar skupienia się na „zaostrzeniu regulacji dotyczących wyrobów”.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja może powrócić do swojej propozycji zakazu sprzedaży papierosów typu slim, środka, który został zaproponowany, a następnie odrzucony podczas negocjacji dotyczących Dyrektywy TPD2. Za papierosy typu slim uważa się zazwyczaj papierosy, których obwód nie przekracza 23 mm, w przeciwieństwie do zwykłych papierosów o standardowym rozmiarze, których obwód wynosi około 25 mm.

Polska odczułaby skutki zakazu papierosów typu slim bardziej niż jakiekolwiek inne państwo członkowskie UE, biorąc pod uwagę silny krajowy rynek papierosów typu slim, przemysł uprawy i produkcji tytoniu oraz bliskość i powiązania z innymi rynkami, na których papierosy typu slim byłyby nadal dostępne. Jednocześnie nie ma dowodów na to, że zakaz papierosów typu slim miałby pozytywny wpływ na zdrowie populacji, biorąc pod uwagę, że palacze papierosów typu slim są bardziej skłonni do przejścia na inne produkty, a znaczna część z nich prawdopodobnie przejdzie na szeroko dostępne produkty nielegalne, które nie podlegają kontroli i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.

 

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora