Bariery i szanse rozwojowe dla polskich firm w obszarze Trójmorza

Niniejszy raport badawczy ma na celu określenie barier rozwojowych, z jakimi stykają się polskie podmioty gospodarcze na obszarze państw Trójmorza. Składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono geopolityczną ideę współpracy gospodarczej między państwami Trójmorza oraz faktyczne jej zaawansowanie. W drugiej przedstawiono wnioski badania jakościowego opartego na 23 pogłębionych wywiadach indywidualnych z polskimi przedsiębiorcami

w przedmiotowej tematyce. Z jednej strony wiele z ustaleń badania potwierdza intuicyjne i obiegowe opinie na temat barier biznesowych w Trójmorzu (np. kwestia stabilności instytucjonalnej), z drugiej kluczowe ustalenia idą im na przekór. To nie bariery regulacyjne stanowią problem, a brak odpowiedniej wiedzy nt. rynków Trójmorza, wynikający częściowo z braku odpowiednich platform jej pozyskiwania (zarówno medialnych, jak i networkingowych).

Partnerem raportu jest State of Poland.

 

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora