Poszturchiwanie urzędników

Poszturchiwanie urzędników – interwencje behawioralne jako sposób na usprawnienie administracji publicznej

 

W niniejszym raporcie wskazujemy na to, jak korzystając z osiągnięć nauk behawioralnych zwiększyć efektywność polskiej administracji państwowej. To, że mamy w tym zakresie problem nie jest tezą kontrowersyjną. W 2019 roku wskaźnik efektywności rządzenia Banku Światowego wyniósł dla Polski 73,08 i był niższy nie tylko od średniej dla państw OECD o wysokim dochodzie (87,59), ale również niższy od wskaźnika dla innych państw z naszego regionu (Czechy – 78,37; Słowacja, 74,04, Niemcy – 93,27, Litwa – 81,25). To wymowna ocena. Debata o administracji sprowadza się zwykle do pytania, czy podnosić, czy obniżać pensje urzędników, ewentualnie, czy i których urzędników zwolnić. Ten raport nie wpisuje się w tę dyskusję. Zaprezentowane tu rozwiązania pozwolą niskim kosztem usprawnić i zwiększyć efektywność administracji nawet przy utrzymaniu obecnego status quo, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia (czego jednak nie rekomendujemy). W tym celu administracja potrzebuje „szturchnięcia”, które pochodzi ze strony stosowanych nauk behawioralnych rozwijanych przez takich ekonomistów, jak nobliści Daniel Kahneman, czy Richard Thaler.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise