Poszturchiwanie urzędników

Poszturchiwanie urzędników – interwencje behawioralne jako sposób na usprawnienie administracji publicznej

 

W niniejszym raporcie wskazujemy na to, jak korzystając z osiągnięć nauk behawioralnych zwiększyć efektywność polskiej administracji państwowej. To, że mamy w tym zakresie problem nie jest tezą kontrowersyjną. W 2019 roku wskaźnik efektywności rządzenia Banku Światowego wyniósł dla Polski 73,08 i był niższy nie tylko od średniej dla państw OECD o wysokim dochodzie (87,59), ale również niższy od wskaźnika dla innych państw z naszego regionu (Czechy – 78,37; Słowacja, 74,04, Niemcy – 93,27, Litwa – 81,25). To wymowna ocena. Debata o administracji sprowadza się zwykle do pytania, czy podnosić, czy obniżać pensje urzędników, ewentualnie, czy i których urzędników zwolnić. Ten raport nie wpisuje się w tę dyskusję. Zaprezentowane tu rozwiązania pozwolą niskim kosztem usprawnić i zwiększyć efektywność administracji nawet przy utrzymaniu obecnego status quo, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia (czego jednak nie rekomendujemy). W tym celu administracja potrzebuje „szturchnięcia”, które pochodzi ze strony stosowanych nauk behawioralnych rozwijanych przez takich ekonomistów, jak nobliści Daniel Kahneman, czy Richard Thaler.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora