[RAPORT] O mądre wsparcie dla bezrobotnych. Założenia reformy urzędów pracy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) przewiduje reformy związane z rynkiem pracy, w tym usprawnienie działania publicznych służb zatrudnienia. Nie wiemy jednak jeszcze, o jakich reformach mowa, ponieważ wciąż nie przedstawiono dokładnych planów w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw założeniom KPO, Warsaw Enterprise Institute przedstawia propozycję nowego systemu wsparcia rynku pracy, koncentrującą się na reformie działania urzędów pracy. Chcemy, by instytucje te zaczęły pełnić swoją nominalną funkcję, tj. skutecznie pośredniczyć w znalezieniu pracy.

Aleksandra Fandrejewska w artykule otwierającym niniejszy raport opisuje to, jak obecnie działają urzędy pracy. W praktyce są raczej kasami zapomogowymi wypłacającymi różnorakie świadczenia niż miejscami, w których ludzie bezrobotni szukają dobrych ofert pracy. Szukając właściwych dla Polski rozwiązań, uciekaliśmy się do doświadczeń krajów takich, jak np. Niemcy, Holandia, czy Australia. Działanie publicznych agencji pośrednictwa pracy w tych państwach opisał w swoim tekście dr Wiktor Wojciechowski. Praktyka innych państw pokazuje, że równolegle do reformy urzędów pracy należałoby przeprowadzić reformę zasiłków, chociażby poprzez połączenie ich z innymi transferami socjalnymi i silniejsze powiązanie z realną chęcią znalezienia zatrudnienia.

Nasza propozycja – którą opisujemy w trzecim rozdziale tej publikacji – to przekształcenie urzędów pracy w niezależne agencje, odciążenie ich z zadań socjalnych, danie im większej autonomii oraz włączenie do systemu wsparcia rynku pracy podmiotów prywatnych (zarówno firm, jak i organizacji pozarządowych) także oferujących usługi pośrednictwa pracy. Nowy system byłby subsydiowany w oparciu o Fundusz Pracy, który musiałby zostać jednocześnie odpolityczniony. Proponujemy także stworzenie nowoczesnej publicznej bazy ofert pracy i poszukujących pracy – w oparciu o najnowsze technologie, na bieżąco uzupełnianie rejestry i pełną transparentność. Bierzemy też pod uwagę potrzeby polskiego rynku pracy w związku z napływem imigrantów, proponując m.in. rozważenie zniesienia instytucji zezwolenia na pracę, czy uwzględniając potrzeby relokacyjne osób poszukujących pracy.

Nasza propozycja ma charakter pracy zbiorowej. W jej przygotowaniu uczestniczył także, oprócz wymienionych wyżej osób, Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy, a wcześniej wieloletni dyrektor powiatowego urzędu pracy oraz – niżej podpisany. Propozycja niniejsza z pewnością nie jest pozbawiona wad. Życzylibyśmy sobie, by została udoskonalona w ramach debaty publicznej i dalszych konsultacji eksperckich.

POBIERZ

Inne wpisy tego autora