Transformacja cyfrowa polskich sądów

Prowadzona w Polsce transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości nie wpłynęła dotychczas na skrócenie czasu trwania postępowań sądowych. Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach przeciętny czas trwania postępowań wzrósł o ponad 70% (ze średnio ok. 4,1 miesiąca w 2011 roku do ok. 7 miesięcy w 2020 roku). Długi czas trwania postępowań utrudnia przedsiębiorcom zachowanie płynności finansowej i w wielu przypadkach zmusza ich do finansowania niezapłaconych faktur z własnych środków w oczekiwaniu na orzeczenie sądowe.

Wśród potencjalnych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji jest cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. W ostatnich latach zrealizowano wiele projektów w tym zakresie, jednak nie przyniosły one wymiernego efektu w postaci skrócenia czasu trwania postępowań. Ułatwiają one jednak codzienną pracę profesjonalnym pełnomocnikom, a sądom dają możliwość przekazywania informacji drogą elektroniczną.

Inne wpisy tego autora