Wykorzystać niezależność – euro vs złoty

Polska, wstępując do UE, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Jednak termin akcesji do unii monetarnej nie został dotąd ustalony, można więc go odkładać ad calendas Graecas. Pytanie brzmi, czy polskie rządy powinny tak czynić, czy jednak powinny starać się jak najszybciej wejść do strefy euro? Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wejścia Polski do strefy euro podają wiele argumentów za swoimi tezami. W każdym z nich tkwi ziarno prawdy, jednak wobec każdego punktu można wysunąć równie przekonujące kontrargumenty.

Ponieważ debata na temat przyjęcia euro zbyt często abstrahuje od dowodów empirycznych, w naszym raporcie dokładnie analizujemy materiał empiryczny. Okazuje się, że w obu grupach państw UE (z i poza strefy euro) można znaleźć przykłady krajów szybko się rozwijających, jak i takich przeżywających poważne problemy gospodarcze. Oznacza to, że euro nie jest ani remedium na wszelkie trudności, ani wielką barierą rozwojową nie do przeskoczenia.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora