[RAPORT] Bilans Otwarcia 2021

Przedstawiamy kolejny, siódmy raport z serii „Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute”, w którym diagnozujemy stopień rozwoju gospodarczego Polski na tle innych państw Europy, zadając kluczowe pytanie – kiedy Polska dogoni najbardziej rozwinięte państwa kontynentu, w tym przede wszystkim Niemcy? Analizujemy stan naszej gospodarki w wymiarze wzrostu PKB, zadłużenia, dynamiki handlu zagranicznego oraz atrakcyjności Polski jako miejsca do życia.

Niniejszy raport stanowi swoisty bilans naszych osiągnięć, z którymi otworzymy 2022 r. Uwzględnia on zmiany, które zachodziły w wyniku pandemii oraz efekty polityki państw w zakresie ograniczania podaży towarów i usług na rynku (tj. lockdownów). Ze względu na dynamikę wydarzeń związanych z pandemią zdecydowano się niekiedy uzupełnić analizę o dane kwartalne (wzrost gospodarczy) lub nawet miesięczne (inflacja). Zakres geograficzny analiz obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz światowych liderów pod względem wielkości PKB, eksportu czy importu. Szczególną uwagę zwrócono na kraje będące w podobnej do Polski sytuacji, czy to pod względem wartości niektórych wskaźników we wcześniejszych latach, czy pod względem sytuacji strukturalnej (transformacja systemowa). W niniejszym raporcie mamy już do dyspozycji w większości przypadków dane za 2020 r.

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora

Rynek kryptowalut w dobie wojny na Ukrainie

Tezy artykułu: Rozmiary rynku kryptowalut nie są duże w porównaniu do tradycyjnych rynków finansowych, ale cechuje się on dużą dynamiką. Wojna na Ukrainie miała niewielki