Dzień: 12 maja, 2022

Tomasz Wróblewski w Radiu Wnet

Tomasz Wróblewski próbuje przewidzieć, jaki wpływ na globalny rynek walutowy będzie miała wojna na Ukrainie. Odnosi się do prognoz wieszczących upadek dolara. W dalszym ciągu Stany