66 proc. dorosłych Polaków chce bronić ojczyzny!

Doceniasz tę treść?

66 proc. dorosłych Polaków chce w razie wojny bronić ojczyzny, w tym 17 proc. biorąc aktywny udział w operacjach militarnych – wynika z badania przeprowadzonego dla Warsaw Enterprise Institute przez Maison&Partners i przy współpracy z Defence24.pl.

Wszyscy liczymy, że wojna na Ukrainie szybko się zakończy i konflikt nie będzie eskalował na inne kraje. Warto przy tym pamiętać, że gotowość społeczeństwa do obrony kraju jest dla potencjalnego agresora ważnym czynnikiem odstraszającym. Okazuje się, że pod tym względem Polacy wypadają bardzo dobrze. Z badania opinii publicznej przeprowadzonego dla Warsaw Enterprise Institute przez Maison&Partners i przy współpracy z Defence24.pl wynika, że w razie wojny gotowość do obrony kraju deklaruje aż 66 proc. dorosłych Polaków, z czego 49 proc. ma na myśli działania niewymagające aktywnej walki, a 17 proc. – walkę na froncie.

Wynika z tego, że ok. 3,8 mln dorosłych Polaków w wieku 18–65 jest gotowych chwycić za broń. To 10-krotnie więcej niż liczą lądowe siły zbrojne Rosji, a zatem nie mają szans na żaden podbój czy okupację – ale jest jeden warunek: ci ludzie muszą zostać przeszkoleni i dostać broń na czas, co wiąże się z natychmiastowym wdrożeniem koncepcji Obrony Powszechnej – komentuje Piotr Małecki, prezes Defence24 i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute.

Spośród osób gotowych do zaangażowania w walkę na froncie jest znacznie więcej mężczyzn (27%) niż kobiet (7%). Ludzie w różnym wieku mają inną gotowość do walki za Polskę – najwięcej jest takich osób wśród najmłodszych od 18. do 24. roku życia (24%) oraz osób od 45. do 54. r.ż. (22%). Wyraźnie mniej chętnie w walkę na froncie zaangażowałyby się osoby od 25. do 44. r.ż. Być może dlatego, że częściej posiadają małe dzieci. Osoby najstarsze (55+) wyrażają dużą gotowość do zaangażowania się w obronę kraju, jednak chcą oni pomagać bez konieczności bezpośredniej walki (59%).

Jedynie co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować się w obronę kraju, a zostawić to odpowiednim służbom. Natężenie tej postawy jest zdecydowanie większe wśród kobiet (43%) niż mężczyzn (25%) oraz wśród mieszkańców wielkich miast (42%) niż małych (24%).

Warsaw Enterprise Institute wraz z Defence24.pl zapowiada, iż będzie w cotygodniowym trybie publikował analizy z zakresu obronności kraju, a także polityki międzynarodowej oraz wpływu, jaki na gospodarkę i demografię Polski będzie miał konflikt na Ukrainie.

 

 

Notka metodologiczna: Badanie zrealizowane na próbie N=1073 dorosłych Polaków w dniach 25–28 lutego 2022 r., metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Inne wpisy tego autora