[RAPORT] Polacy gotowi na kryzys? Raport WEI

Kryzys – niezależnie od jego skali – może nas spotkać w każdej chwili. Bez znaczenia jest to, czy będzie to wypadek komunikacyjny, atak cybernetyczny, który zakłóci na wiele dni dostawy prądu i gazu, czy działania wojenne. Na wszystkie te elementy powinniśmy być jako społeczeństwo przygotowani. Inwazja Rosji na Ukrainę w brutalny sposób uświadamia nam, że tylko przygotowane społeczeństwo będzie w stanie przetrwać i jednocześnie dać siłę i wsparcie walczącym obrońcom.

Asymetria w potencjale militarnym Polski i Rosji powoduje, że najskuteczniejszym sposobem na zrównoważenie zdolności potencjalnego przeciwnika jest przyjęcie strategii obrony totalnej (ang. total force lub total defence). W Polsce przyjęto w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego pojęcie Obrony Powszechnej. Zakłada ona, że do obrony suwerenności państwa angażuje się całe państwo i społeczeństwo, a siły zbrojne są tylko jednym z elementów systemu obronnego. Strategia obrony totalnej uwzględnia między innymi odpowiednie ukształtowanie sił zbrojnych, tak aby były one w stanie jak najskuteczniej przeciwstawiać się agresji na własne terytorium, ale zakłada też: przeszkolenie społeczeństwa, przygotowanie obrony cywilnej oraz dostosowanie poszczególnych instytucji do funkcjonowania w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Nadrzędnym zadaniem Państwa jest obrona granic i obywateli. Aby się z tego wywiązać potrzeba myślenia strategicznego i działania ponad podziałami politycznymi. Bez przygotowanego społeczeństwa nie będzie możliwości skutecznej obrony. Owszem, wojska zawodowe (wraz z WOT) – są i będą podstawą bezpieczeństwa Państwa. Jednak bez oparcia  w przygotowanym społeczeństwie ich siła będzie niewystarczająca i krótkotrwała.

Właśnie to skłoniło nas do przebadania gotowości Polaków na kryzysy. Badanie zleciliśmy firmie Maison&Partners i przeprowadziliśmy w partnerstwie z portalem Defence24.pl. Przeprowadzone badania potwierdzają, że społeczeństwo polskie jest chętne w obronie i wsparciu obrony Ojczyzny, a z drugiej strony jest bardzo słabo do tego przygotowane. Jednak co jest optymistyczne – społeczeństwo chce dokształcać się w tym zakresie.

Eksperci od obronności podkreślają, że proces przygotowywania społeczeństwa powinien już zacząć się od szkoły – od nauki konkretnych, praktycznych umiejętności takich, jak udzielanie pierwszej pomocy, znajomość lokalizacji obiektów ochronnych takich, jak bunkry, czy w końcu obsługa broni. Szkoła obecnie nie realizuje tych celów w sposób efektywny.

Jako Państwo, jako społeczeństwo musimy się przygotować na każdy kryzys. Rosnące poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie będzie dodatkowym czynnikiem spajającym nasze społeczeństwo i budującym wzajemne zaufanie.

Wyniki:

  • Gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie wojny deklaruje 66% dorosłych Polaków, z czego 17% – w walkę na froncie, a 49% w inne działania związane z obronnością, ale bez walki.
  • Co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować się w obronę kraju, a zostawić to odpowiednim służbom.
  • Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że w przypadku zagrożenia/sytuacji kryzysowej, wiedzieliby, jak należy się zachować oraz że w razie potrzeby, posiadają przydatne przedmioty.
  • 69% Polaków nie wie, czym jest tzw. plecak przeżycia i co powinno się w nim znaleźć. Ma go przygotowane jedynie 3% społeczeństwa.
  • 50% Polaków deklaruje, że nie wiedziałoby, jak zachować się w razie wybuchu wojny czy ataku terrorystycznego. Ponadto w przypadku wybuchu wojny prawie połowa Polaków (48%) pozostałaby w domu i czekała na wytyczne władz/armii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu:

POBIERZ

Inne wpisy tego autora