[RAPORT] Międzynarodowy Indeks Praw Własności 2022. Dobrobyt – Wolność – Innowacje

Międzynarodowy Indeks Praw Własności (IPRI) jest flagową publikacją Property Rights Alliance (PRA) z siedzibą w Waszyngtonie, poświęconą promocji praw własności. W 2007 r. PRA ustanowiła stypendium Hernando de Soto na rzecz rozwoju IPRI. Od tego czasu coroczna edycja IPRI służy jako barometr stanu praw własności, klasyfikując siłę ochrony zarówno fizycznych, jak i intelektualnych praw własności w krajach na całym świecie.

Prawa własności są prawami człowieka i udowodniły swoją zdolność do pielęgnowania wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, promowania dobrobytu i innowacji, a także okazały się najskuteczniejszym mechanizmem gwarantującym prawa i wolności obywatelskie. Jest to podstawowy powód preferowania systemu silnych praw własności prywatnej: prawa własności prywatnej chronią wolność jednostki. IPRI składa się z 11 czynników, zebranych w ramach trzech komponentów: środowiska prawnego i politycznego (LP), praw własności fizycznej (PPR) i praw własności intelektualnej (IPR). Ogólna skala ocen IPRI wynosi [0–10], gdzie 10 jest najwyższą wartością dla systemu praw własności, a 0 najniższą wartością. Ta sama logika dotyczy komponentów (Rys. 1, na stronie 5).

W 2022 roku PRA pracowała nad opracowaniem studiów przypadków ze 128 think tankami i organizacjami politycznymi w 74 krajach, zaangażowanymi w badania, rozwój polityki, edukację i promocję praw własności w swoich krajach.

 

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora