[RAPORT] Młody Polak pracy się nie boi

Najnowszy raport WEI porusza kwestię sytuacji osób młodych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw.

W ostatnich latach postrzeganie pracy uległo znaczącym zmianom. Z jednej strony w wyniku postępującej globalizacji poszerzyły się perspektywy zawodowe, a rozwój nowych technologii usprawnił i zautomatyzował wykonywanie wielu zadań oraz przyczynił się do stworzenia szeregu nowych obszarów zatrudnienia. Z drugiej zaś kolejne pokolenia rozpoczynają życie zawodowe, nierzadko prezentując zupełnie odmienne podejście do zarobkowania od swoich rodziców.

W mediach często podnoszona jest kwestia trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy, wysoki poziom bezrobocia w tej grupie czy niedopasowanie do oczekiwań pracodawców. Dodatkowo doświadczenie pandemii i przestoju gospodarczego stanowiło negatywny czynnik powodujący zwolnienia i utrudniający znalezienie odpowiedniego zajęcia. Obecnie wojna na Ukrainie (przy czym jej wpływ nie jest uwzględniany w raporcie) również może wywrócić rynek pracy do góry nogami – do Polski napływa bardzo duża grupa uchodźców, jednak w większości są to kobiety, dzieci i osoby starsze, które w znacznej części będą poza rynkiem pracy. Natomiast młodzi mężczyźni, dotychczas pracujący w Polsce, wręcz mogą wracać do ojczyzny, żeby wziąć udział w działaniach wojennych.

W związku z problemami związanymi z zatrudnieniem ukuto nawet na poziomie unijnym termin „młodzież NEET” (ang. not in employment, education or training) używany dla określenia grupy niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się.

Celem niniejszego raportu jest ustalenie, czy rzeczywiście sytuacja młodych na rynku pracy jest tak trudna i zła? Czy są oni bierni i niezainteresowani aktywnością zawodową? Oprócz postawienia diagnozy zostaną również sformułowane rekomendacje dalszych działań dla rozwoju rynku pracy dla osób młodych.

POBIERZ

 

Angielska wersja dostępna jest TUTAJ.

Inne wpisy tego autora

O przyszłości gotówki w naszym kraju zdecydują Polacy

W związku z postępem technologicznym, globalna rewolucja finansowa premiuje płatności bezgotówkowe. Ograniczanie fizycznej gotówki w obiegu gospodarczym jest niestety regulacyjnie wspierane przez polityków. Eksperci, którzy