[RAPORT] Odbudowa Ukrainy. Efektywność, organizacja, finansowanie

Trwająca wojna na Ukrainie stawia wiele znaków zapytania dotyczących przyszłości tego kraju. Obecnie nikt nie jest w stanie określić, jaka będzie ostateczna skala zniszczeń, a także jaki będzie punkt wyjścia ukraińskiej gospodarki po zakończeniu wojny. Nie wiemy też jakimi terytoriami będzie dysponowała nowa Ukraina, jednak głęboko wierzymy, że będzie niepodległym krajem, obejmującym również Donbas, Ługańsk i półwysep Krymski. Planowana jest szeroko zakrojona odbudowa Ukrainy, przy współudziale jej sojuszników. Jeśli Ukraina pozostanie w strefie wpływów Zachodu, a na dzień publikacji raportu wszystko na to wskazuje, to znamienita część funduszy przeznaczonych na jej odbudowę będzie pochodziła z Unii Europejskiej, USA, a także z międzynarodowych instytucji. Obecnie wszyscy interesariusze przygotowują się do finansowania odbudowy, tworząc już pewne koncepcje wsparcia. Część z poczynionych planów ujrzała już światło dzienne w postaci publikacji opisujących podstawowe założenia. W niniejszym raporcie zostanie przeprowadzony przegląd opublikowanych dokumentów, które dotyczą sposobu finansowania i odbudowy Ukrainy, a także ich synteza, by przedstawić najbardziej prawdopodobne i optymalne scenariusze alokacji środków w tym celu. Oprócz przeglądu rozwiązań zaproponowanych przez zainteresowane instytucje, przygotowaliśmy własne propozycje, a także zasięgnęliśmy opinii ekspertów.

W rozdziale 2 opisano niezbędne okoliczności, w jakich Ukraina musi się znaleźć, aby spełnił się optymistyczny scenariusz, w którym pokaźne środki zarówno publiczne, jak i prywatne popłyną szerokim strumieniem, by stać się kołem zamachowym dla gospodarki Ukrainy. W raporcie przedstawiamy również potencjalne mechanizmy rozdysponowania pozyskanych środków, jak również kontroli i oceny efektywności podjętych działań. Ponadto przytaczamy opinie ekspertów w postaci wywiadów tak, aby skonfrontować ze sobą różne wizje odbudowy i rozwoju Ukrainy.

Aby optymistyczny scenariusz dotyczący odbudowy ziścił się, oprócz wsparcia międzynarodowych instytucji i rządów państw sojuszniczych, niezbędne będzie zaangażowanie prywatnego kapitału. W niniejszym raporcie poruszono również kwestie zachęt i warunków niezbędnych do tego, by prywatny kapitał uczestniczył w odbudowie, szczególnie w kontekście potencjalnej ekspansji polskich przedsiębiorców na rynek ukraiński po wojnie. Taka ekspansja jest prawdopodobna nie tylko ze względu na wyjątkową rolę Polski i Polaków podczas konfliktu, ale także w związku z bliskością terytorialną i sprzyjającymi zasobami ludzkimi wynikającymi z wieloletniej imigracji Ukraińców do Polski. W celu zbadania zainteresowania odbudową i ekspansją na ukraiński rynek przeprowadziliśmy szereg wywiadów z przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ustalając jaki rodzaj firm i branż może być zainteresowany inwestycją lub sprzedażą swoich produktów i usług na Ukrainie.

POBIERZ RAPORT

 

Raport dostępny jest także w ANGIELSKIEJ i UKRAIŃSKIEJ wersji językowej.

Inne wpisy tego autora

Grupy trzymające władzę: nauczyciele

Grupa trzymająca władzę – takiego określenia użył niegdyś znany, polski producent filmowy Lew Rywin podczas rozmowy z redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” Adamem Michnikiem. Autor przytoczonych