[RAPORT] Po etacie. Nowe modele pracy w erze cyfrowej

Nigdy w historii ludzkości rynek pracy i sposoby jej świadczenia nie zmieniały się tak dynamicznie, jak w ciągu ostatnich kilku dekad. Powodem tych zmian jest postęp technologiczny, który dał nam nowe narzędzia umożliwiające wprowadzenie rewolucji w metodach produkcji, dystrybucji, handlu, czy wymianie informacji. Wraz z rozwojem technologii i wzrostem ogólnego poziomu dobrobytu społeczeństwa okazało się, że model pracy zaproponowany przez Henry’ego Forda nie zawsze odpowiada potrzebom rynku pracy.

Jak wskazują badania, osoby wykonujące alternatywne, dla klasycznej umowy o pracę, formy aktywności zawodowej, takie jak osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych, stanowią obecnie aż 36% ogółu pracowników w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie przewiduje się, że do 2027 r. będzie ich więcej niż połowa. Trend ten, choć wciąż nie tak silny, widoczny jest także w Europie i w Polsce. Prawdopodobnie do 2025 r. około 1 miliona osób w naszym kraju będzie tak zwanymi GIGerami (od pojęcia GIGeconomy).

Na zmianę postrzegania pracy i przyspieszoną ewolucję rynku bez wątpienia wpływ miała pandemia COVID-19, która spopularyzowała wykonywanie pracy zdalnej. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w szczytowym momencie pracę zdalną wykonywało w Polsce ponad 14% ogółu zatrudnionych. Jednocześnie większość pracodawców nawet po ustaniu pandemii planuje korzystać z tej formy zatrudnienia, choć przeważnie w postaci hybrydowej – częściowo zdalnie, a częściowo z biura. Sami pracownicy cenią sobie tę formę wykonywania obowiązków i według niektórych danych nawet ¾ z nich chciałoby mieć stałą możliwość wykonywania pracy hybrydowej.

Dużą popularność zyskują także rozwiązania takie, jak praca platformowa, która daje pracownikom dużą elastyczność w zakresie rodzaju i ilości zleceń, które przyjmują oraz godzin, w jakich ją wykonują. Dzięki temu osoby podejmujące zatrudnienie za pośrednictwem platform, często ludzie młodzi, mają możliwość zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i zarobić pierwsze pieniądze, a jednocześnie pogodzić pracę z nauką, innymi obowiązkami i życiem prywatnym. Co istotne, to właśnie ludzie młodzi będą mieć największy wpływ na zmiany na rynku pracy w najbliższych latach, gdyż szacuje się, że w 2025 r. aż 75% pracowników będzie należało do pokolenia „millenialsów” i następnych, a to właśnie dla tych pokoleń cyfrowa rewolucja jest codziennością i zjawiskiem całkowicie naturalnym.

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

[STANOWISKO] Pozwólcie budować bez pozwoleń!

Rząd zapowiada, że od 2023 r. pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych na własne cele mieszkaniowe przejdą do historii. Warsaw Enterprise Institute popiera każdą inicjatywę ustawodawczą,

[RAPORT] Obrona powszechna dla Polski

Od rosyjskiej aneksji Krymu i agresji wobec Ukrainy w 2014 r. obserwowaliśmy zdecydowane pogorszenie środowiska bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu Polski. Białoruś i Rosja wykorzystały w