[RAPORT] Rozwój i przyszłość rynku lotniczego w Polsce. Aspekty gospodarcze i militarne

Aspekty gospodarcze

 • Obecnie w Polsce funkcjonuje 15 portów lotniczych – 1 hubowe i 14 regionalnych. Największe polskie lotnisko – Lotnisko Chopina – nie pełni istotnej roli na arenie europejskiej, a większość lotnisk regionalnych jest nierentowna. Jednocześnie ruch cargo jest marginalny w skali Europy.
 • Konieczne jest stworzenie przemyślanej infrastruktury lotniczej, bowiem dotychczas wiele lotnisk regionalnych powstawało bez rzetelnej analizy finansowej, w wyniku realizacji partykularnych interesów. Skutkiem tego wiele lotnisk regionalnych generuje straty.
 • Brak znaczącego lotniska hubowego w Europie Środkowej oraz idealne położenie Polski, stanowią szansę na stworzenie istotnego węzła komunikacyjnego łączącego Zachód ze Wschodem.
 • Uzupełnieniem hubu powinny być rentowne lotniska regionalne. Mogą one pełnić istotną rolę w regionie – wpływać na rozwój gospodarczy, pobudzać turystykę, umożliwiać łatwy i szybki transport osobom podróżującym i emigrantom zarobkowym. W związku z negatywną sytuacją finansową należy rozważyć restrukturyzację tych obiektów lub przekształcenie ich w inne obiekty np. general aviation lub wojskowe.
 • Zbyt niska przepustowość Lotniska Chopina oraz brak możliwości rozbudowy, przy jednoczesnym istotnym przeciążeniu uniemożliwiają mu pełnienie znaczącego hubu. Tym samym konieczne jest powstanie nowego obiektu, który będzie miał odpowiednią infrastrukturę.
 • Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego wiąże się z szeregiem szans i ryzyk, obejmujących:

– możliwość stania się kluczowym hubem Europy Środkowej, obsługującym zarówno transport pasażerski, jak i cargo;

– rozwój rodzimego przewoźnika PLL LOT;

– wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej, większe zainteresowanie zagranicznych przewoźników wiążące się z otwarciem nowych połączeń oraz intensyfikacją stosunków gospodarczych (np. w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku);

 • Utworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego wiąże się z koniecznością ustalenia roli poszczególnych lotnisk w systemie, w tym:

– wygaszenie ruchu pasażerskiego na Lotnisku Chopina, który stanowi konkurencję dla CPK i osłabia jego rolę jako hubu, przy jednoczesnym wykorzystaniu jego infrastruktury poprzez przekształcenie go w obiekt wojskowy;

– restrukturyzacja lub przekształcenie lotnisk regionalnych, w celu zapewnienia ich rentowności, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

 

Militarne argumenty za budową CPK:

 • Radykalne podniesienie zdolności do przyjmowania w Polsce jednostek sojuszniczych w okresie przed i w czasie konfliktu. Inwestycja typu greenfield umożliwia stworzenie nowoczesnej infrastruktury doskonale dopasowanej do aktualnych oraz przyszłych potrzeb. Na teatrze mogłaby się pojawiać dziennie średnio jedna dodatkowa brygada dziennie. Nawet gdyby to była brygada stacjonująca wcześniej w Stanach Zjednoczonych.
 • Uzyskanie możliwości przerzucenia przybyłych jednostek i rozwinięcia ich w ciągu 1-3 dób od pojawienia się ich w CPK gdziekolwiek na wschodniej flance NATO;
 • Możliwość obrony CPK przy pomocy środków OPL/OPR broniących także m.in. Warszawy, Łasku i Sochaczewa;
 • Możliwość skoncentrowania obrony i osiągnięcie przez to efektu synergii;
 • Szansa na wyspecjalizowanie innych portów lotniczych do prowadzenia działań innych niż przyjmowanie ciężkich samolotów transportowych – dodatkowe bazy dla lotnictwa bojowego i śmigłowcowego – jeżeli Polska zdecyduje się na zrobienie z nich obiektów podwójnego przeznaczenia.

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora