Rząd wprowadza w życie rekomendacje WEI!

Doceniasz tę treść?

Rząd wprowadza w życie rekomendacje WEI w sprawie otwarcia rynku pracy dla imigrantów. Minister rodziny Marlena Maląg oraz prezes ZUS ogłosiły dziś, że zostaną przyznane narzędzia ułatwiające asymilację osób z Ukrainy uciekających do Polski przed wojną. Cześć rekomendacji jest zgodnych z przedstawionymi przez WEI postulatami.

Przypominamy opublikowane w ubiegły piątek stanowisko WEI w tej sprawie, w którym przedstawiliśmy pięć najważniejszych postulatów dotyczących przybywających do Polski uchodźców. Wśród nich znalazło się m.in. zachęcanie przybywających z Ukrainy osób do szukania pracy, a nie do składania wniosków o status uchodźcy. Ponadto wnioskowaliśmy o zmianę prawa w kwestii uzyskiwania pozwoleń o pracę oraz o udoskonalenie procedur obowiązujących na granicy. Przypominamy także o tym, że niezwykle ważna jest jeszcze pomoc od Unii Europejskiej. Naszym zdaniem UE powinna zabezpieczyć oraz przekazać Polsce i innym krajom przyjmującym uchodźców, a także imigrantów z Ukrainy środki finansowe. Środki te powinny być przeznaczone na subsydia do wynajmu mieszkań dla przybyłych w wyniku wojny Ukraińców.

W naszej opinii właściwym kierunkiem powinna być jak największa aktywizacja zawodowa i dążenie do jak największej asymilacji uchodźców w Polsce.

TUTAJ pełna treść naszego ostatniego stanowiska.

Inne wpisy tego autora

[RAPORT] STAN GRY. Polska-Azerbjedżan

Prezentujemy „Stan Gry” – nowy cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

Ocalcie nasz głos w sieci!

Instytucje Unii Europejskiej finalizują prace nad regulacją ograniczającą swobodę wymiany poglądów w sieci. Platformy internetowe będą w praktyce urzędowo zobowiązane wprowadzić „shadow ban”, tj. istotne