[RAPORT] Europa, Rosja i nowa walka o surowce energetyczne

Z powodu geograficznej bliskości i bogactw naturalnych Rosja dekady temu ustabilizowała swoją pozycję jako największego eksportera węglowodorów do Europy. Handel odbywał się pomimo wrogości politycznej, choć okresy jego największego rozwoju obserwowaliśmy w okresach odwilży lub co najmniej poprawnych stosunków. Rosyjska inwazja na Ukrainę to kolejny otwarty, bezpośredni atak na Zachód, który już wywrócił polityczny i w konsekwencji gospodarczy porządek w Europie. Wola marginalizacji i izolacji Rosji, doprowadzenie jej do finansowej zapaści (tu nasuwają się związki z latami 80. i upadkiem ZSRR) dominują obecnie w Unii Europejskiej i zachodnich demokracjach.

Jak znaleźliśmy się w sytuacji, w której ok. 65 proc. węgla kamiennego, 83 proc. gazu ziemnego oraz 96 proc. ropy naftowej konsumowanych w Unii Europejskiej pochodzi z importu? Jak kształtowała się polityka energetyczna zwłaszcza pod kątem surowców w Europie Zachodniej, a jak w Europie Środkowo-Wschodniej? Jak na tym tle wygląda Polska? Wreszcie – jaka przyszłość czeka państwa Unii Europejskiej w kontekście dostaw surowców energetycznych?

POBIERZ

Inne wpisy tego autora