Palutkiewicz: Nie powinniśmy zajmować się sterowaniem jednostkami

Doceniasz tę treść?

Mamy do czynienia z dwubiegunowością rynku pracy – mówił Piotr Palutkiewicz, wiceprezes WEI podczas konferencji „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu” zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. – To dotyka np. robotyzacji, ponieważ robotyzować można szczególnie stanowiska na średnim szczeblu. Wielu z nas wydaje się, że są to szczególnie proste prace, łatwe do automatyzacji i robotyzacji, a okazuje się, że nie do końca. W restauracjach, w obsłudze klienta ciągle chcemy i potrzebujemy mieć żywego człowieka. I na tych wysokich stanowiskach, które wymagają bardzo dużej kreatywności, czynnika ludzkiego i nieschematycznego myślenia także prawdopodobnie nie dojdzie do robotyzacji. Najbardziej zagrożone są więc stanowiska średniego szczebla. I mówię o tej dychotomii rynku pracy także poprzez pryzmat 4-dniowego tygodnia pracy – pewne stanowiska, szczególnie te wysokie, sobie z tym poradzą, a te niskie  już niekoniecznie, bo tam efektywność nie zostanie utrzymana. Przykładowo przy ta taśmie produkcyjnej, jeśli ktoś będzie pracował przez 4 dni, to nie utrzyma efektywności tej samej pracy. (…) Z dwubiegunowością mamy także do czynienia przy okazji wynagrodzeń, na które patrzymy przez pryzmat Warszawy, specjalistów czy pokolenia  X, Y, Z natomiast mamy ciągle mikro i małe przedsiębiorstwa rozsiane po całej Polsce, gdzie zupełnie się o tym nie rozmawia. Tam, na lokalnych rynkach pracy, ciągle istnieją problemy z samym znalezieniem zatrudnienia – dodaje.

Mamy około 20 mln pracowników na naszym rynku oraz 3 mln pracodawców, którzy wychodzą naprzeciw tym pracownikom. Nie powinniśmy zajmować się sterowaniem tymi jednostkami i próbować dostosowywać ich do naszej wizji gospodarki. Oni sobie poradzą. Przez lata nie walczyliśmy z bezrobociem w Polsce, a udało się je zwalczyć. Tak samo jak nie staraliśmy się stworzyć w naszym kraju biznesu IT, on stworzył się sam – ludzie podjęli kształcenie w tym kierunku, firmy zaczęły w tym obszarze powstawać. To, co my powinniśmy robić z perspektywy decydentów czy ekspertów, to przede wszystkim lobbować i promować równe warunki do działania, czyli proste, przejrzyste prawo, czy dobre usługi publiczne w postaci nauki i szkolnictwa wyższego – powiedział wiceprezes WEI.

Całą konferencję można obejrzeć TUTAJ.

Inne wpisy tego autora

Nie zgrzeszmy zaniedbaniem

Uderzenie w gotówkę to nie tylko uderzenie w nasze kieszenie z tytułu opłat i prowizji na rzecz instytucji finansowych. To także podkopanie fundamentów naszej wolności

Inflację głównie napędzają politycy

– NBP realizuje swoją politykę monetarną i to, czego nie można odmówić prezesowi Glapińskiego to to, że przewidział wysokość inflacji na koniec roku. Pamiętamy przecież