Wojna dopiero się zaczyna #WWR153

Doceniasz tę treść?

#153 Podcast Warsaw Enterprise Institute. W roli głównej Prezes Tomasz Wróblewski

Prawa rządzące historią od zarania dziejów spędzały sen z oczu filozofów, a swoją niejednoznacznością prowokowały polityków do najstraszliwszych czynów w imieniu tej historii. Pytanie na ile ciąg zdarzeń ostatnich lat jest faktycznie wypadkową historycznych prawidłowości, a na ile efektem historycznych manipulacji?

Inne wpisy tego autora