#WWR151 Kiedy opadnie kurz wojny

Doceniasz tę treść?

#151 Podcast Warsaw Enterprise Institute. W roli głównej Prezes Tomasz Wróblewski

Wojny i ruchy wojsk kontrolują zbiorową wyobraźnię dziejów, ale to traktaty, które je wieńczą, stanowią o ładzie i porządku społeczno-ekonomicznym nowej, następnej epoki. Czasem przypadkowe zapisy wykraczają poza intencje negocjatorów i tworzą ramy znacznie lepszego świat, a czasem złożone, długo negocjowane warunki pokoju, na lata pogrążają narody w chaosie, konwulsjach wendet i rewolucji. Świat, w jakim nam przyjdzie teraz żyć, zależy nawet bardziej od tego, co stanie się na ukraińskim polu bitwy, od tego, jaki to będzie pokój i kto go będzie podpisywał pokój.

 

Inne wpisy tego autora

Niszczenie pomników to przykład ekoterroryzmu

– W ostatnim czasie obserwujemy ruchy aktywistów w całej Europie i takie zachowania przenikają także do Polski – mówił Tomasz Wróblewski w programie „Punkt Widzenia”