#WWR151 Kiedy opadnie kurz wojny

WEI_RAW1-4

Doceniasz tę treść?

#151 Podcast Warsaw Enterprise Institute. W roli głównej Prezes Tomasz Wróblewski

Wojny i ruchy wojsk kontrolują zbiorową wyobraźnię dziejów, ale to traktaty, które je wieńczą, stanowią o ładzie i porządku społeczno-ekonomicznym nowej, następnej epoki. Czasem przypadkowe zapisy wykraczają poza intencje negocjatorów i tworzą ramy znacznie lepszego świat, a czasem złożone, długo negocjowane warunki pokoju, na lata pogrążają narody w chaosie, konwulsjach wendet i rewolucji. Świat, w jakim nam przyjdzie teraz żyć, zależy nawet bardziej od tego, co stanie się na ukraińskim polu bitwy, od tego, jaki to będzie pokój i kto go będzie podpisywał pokój.

 

Inne wpisy tego autora

Kryzys zdemoluje nasz świat #159

#159 Podcast Warsaw Enterprise Institute – Wolność w Remoncie. Od 1900 roku świat co dziesięć lat wpadał w recesję. To nigdy nie jest miłe, choć

Kiedy wszystko staje się wojną #158

#158 Podcast Warsaw Enterprise Institute – Wolność w Remoncie. Epoki mają swoje nazwy, ale mają też swoje fetysze. Technologie, wynalazki, zwyczaje i techniki komunikacyjne, które