Tomasz Wróblewski w Radiu Wnet

Tomasz Wróblewski w Radiu Wnet

Doceniasz tę treść?

Tomasz Wróblewski próbuje przewidzieć, jaki wpływ na globalny rynek walutowy będzie miała wojna na Ukrainie. Odnosi się do prognoz wieszczących upadek dolara.

W dalszym ciągu Stany Zjednoczone są mocarstwem i jak na ironię Rosjanie w pewnym stopniu przyczyniają się do tego. Rosyjska broń i armia nie do końca zdaje egzamin, co jest dość symptomatyczne w kontekście tego, na ile ten świat jest w stanie się obronić. Wszystkie systemy monetarne, poza tym, że posiadały własną „ładną” walutę to były poparte również potężną armią. Aktualnie nie bardzo wiadomo, na jakiej armii ten inny pieniądz towarowy miałby się opierać – komentuje

Cały wywiad dostępny tutaj

Inne wpisy tego autora

Wojna dopiero się zaczyna #WWR153

#153 Podcast Warsaw Enterprise Institute. W roli głównej Prezes Tomasz Wróblewski Prawa rządzące historią od zarania dziejów spędzały sen z oczu filozofów, a swoją niejednoznacznością

#WWR152 Drożyzna – nowe imię Rewolucji

#152 Podcast Warsaw Enterprise Institute. W roli głównej Prezes Tomasz Wróblewski Inflacja zawsze ma te same przyczyny – za dużo pieniądza goni za towarem. Politycy