Dzień: 20 kwietnia, 2023

Oddajmy apteki pacjentom!

Warsaw Enterprise Institute opublikował raport pt. „Apteka dla pacjenta. Jak ukształtować nowoczesny system apteczny?”, który analizuje obecną sytuację na rynku aptecznym, przemiany, dokonujące się na

Kryzys bankowy – czy grozi Polsce?

Zgodnie z panującą na świecie tendencją, banki centralne stają się gwarantem płynności finansowej banków komercyjnych w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Upadek Credit Suisse oraz niewypłacalność Silicon