Agenda Polska 2030 oś Berlin–Warszawa–Paryż jako cel strategiczny

Doceniasz tę treść?

Dynamika wydarzeń ostatnich lat sprawia, że przed Polską otwiera się dzisiaj historyczna możliwość. Od tego, jak wykorzystamy już dziś rosnące znaczenie Polski w Europie, może zależeć nie tylko nasz dobrobyt i bezpieczeństwo, ale porządek polityczny całej Europy i jej relacje z tym, co w przyszłości wykluje się z Rosji. Strategicznym celem polskiej polityki powinno być stworzenie trwałej osi Berlin–Warszawa–Paryż, w ramach której podejmowane byłyby decyzje o najważniejszych aspektach europejskiej polityki zagranicznej i ekonomicznej, a także o modelu unijnej współpracy. Aby to osiągnąć, Polska musi być zamożna i silna. Chcemy pomóc ją budować, aktualizujemy zatem programowe zeszyty Agendy Polskiej dotyczące najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa.

 

Od XIII wieku każda wojenna pożoga za wschodnią granicą Polski kończyła się przebudową porządku geopolitycznego w Europie Środkowej. Tym razem nie będzie inaczej i to niezależnie od tego, jak ostatecznie potoczą się losy rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Dwa paradygmaty, na jakich po II Wojnie Światowej oparty został ład europejski, nie wytrzymały próby czasów. Zarówno paradygmat niemiecko-rosyjskiej dominacji i nadzoru nad państwami „pomiędzy”, jak i frankońsko-germański alians w kształtowaniu stosunków społeczno-ekonomicznych Europy. Żaden z nich, każdy z nieco innych powodów, mimo wciąż podejmowanych wysiłków, nie będzie w stanie zapewnić stabilizacji i rozwoju na kontynencie.

Dlatego właśnie potrzebujemy dziś strategii, która przywróciłaby Polsce znaczenie i możliwości rozwoju, jakich nie mieliśmy od 500 lat. Wszystkim naszym działaniom w najbliższych latach powinna przyświecać jedna wizja, wspólna dla wszystkich środowisk politycznych: Europa oparta na kulturowym, politycznym i ekonomicznym aliansie trzech państw Francji–Niemiec–Polski. Trzy stolice Berlin–Warszawa–Paryż decydujące o wszystkich najważniejszych aspektach europejskiej polityki zagranicznej, ekonomicznej i modelu unijnej współpracy.

Strategie tym różnią się od programów politycznych, że na etapie realizacji wymagają dogłębnych zmian w funkcjonowaniu państwa. To nie są rozważania nad tym, co jest dziś możliwe i łatwe do przeprowadzenia, ani co wynika z politycznych kalkulacji poszczególnych partii. Strategia to droga do zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której tkwimy. Strategie biorą pod uwagę nadążające się szanse, ale jednocześnie mają nas przygotować na zmiany, których do tej pory nikt na taką skalę nie planował. To jest wyzwanie, jakie przed sobą stawia środowisko ZPP, WEI, Centrum Studiów Strategicznych, Forum Konsumentów – dziesiątek ekspertów, analityków specjalizujących się w najróżniejszych dziedzinach, od ekonomii, po edukację, demografię i bezpieczeństwo; ludzi z najróżniejszych ścieżek życia, rozmaitych poglądów, których łączy jedna wspólna wizja kraju. Z tą myślą pracujemy nad kolejną już dalekosiężną strategią.

Pierwsza Agenda Polska powstała cztery lata temu. Znajdą ją państwo na naszej stronie: agendapolska.wei.org.pl. Szereg naszych postulatów wynikających z ówczesnej analizy sytuacji polityczno-ekonomicznej zostało wykorzystanych, inne stały się jeszcze bardziej palące i wciąż czekają na swoje wdrożenie. Doświadczenia pierwszej Agendy Polskiej dały nam nie tylko ogrom wiedzy, ale też wiarę, że nawet najbardziej ambitne i pozornie abstrakcyjne cele można realizować. Projekt, do którego zapraszamy nie tylko naszych ekspertów, ale wszystkich, którzy dostrzegają wyjątkowość chwili, szanse przed jakim staje Polska, będzie szeroko konsultowany i nie ograniczy się do czysto teoretycznych idei, ale też praktycznych pomysłów ich wdrożenia.

Pełna treść naszej Agendy dostępna jest TUTAJ.

Inne wpisy tego autora