Jak przekazać 1,5 proc., składając zeznanie podatkowe za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego?

Doceniasz tę treść?

Korzystasz z usługi Twój e-PIT i chcesz przekazać 1,5 proc. na Organizację Pożytku Publicznego? Poniżej znajdziesz krótką instrukcję jak najłatwiej to zrobić!

W ramach usługi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przygotowuje i udostępnia roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych. Dzięki temu nie trzeba samodzielnie wypełniać wniosku, ale warto zalogować się do systemu, żeby sprawdzić poprawność rozliczenia oraz przekazać 1,5 proc. podatku.

Kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Usługa nie jest dostępna dla przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, ale mogą z niej korzystać pracownicy (zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło) oraz emeryci i renciści.

  1. Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

  1. Zaloguj się do e-Urzędu przy pomocy jednego ze sposobów uwierzytelnienia

  1. Wybierz opcję „Złóż PIT”

  1. Przejdź do zeznania i kliknij pole „Wybierz organizację”

  1. Wpisz początek nazwy naszej Fundacji lub numer KRS (0000458888) i wybierz ją z listy rozwijanej.

Kwota do przekazania powinna uzupełnić się automatycznie. Na koniec zatwierdź
formularz.

Inne wpisy tego autora