Monitor ukraiński nr 2

Doceniasz tę treść?

W ramach realizacji Serwisu Odbudowy Ukrainy, nowego projektu Centrum Studiów Strategicznych WEI, monitorujemy na bieżąco sytuację gospodarczą i społeczną w ośmiu obwodach Ukrainy Zachodniej. W szczególności interesują nas potrzeby inwestycyjne, ogłaszane przetargi na odbudowę i modernizację infrastruktury publicznej i prywatnej, jak również przykłady polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi odbudowy i modernizacji zachodniej Ukrainy.

 

Centrum Studiów Strategicznych WEI zorganizowało pierwsze seminaria promujące udział polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy. W dniu 17 lipca we Lwowie oraz 18 lipca w Łucku odbyły się spotkania na temat rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej, udziału polskich przedsiębiorstw w odbudowie i modernizacji Ukrainy, a także dostępnych instrumentów wsparcia tworzonych przez polskie instytucje publiczne. W każdym ze spotkań wzięło udział po 100 osób, reprezentujących ukraińskie władze lokalne, przedsiębiorców ukraińskich i polskich zainteresowanych współpracą oraz przedstawiciele polskich instytucji zaangażowanych we wspieranie polskich inwestycji na Ukrainie. Minister Jadwiga Emilewicz omówiła przygotowywane w Polsce rozwiązania prawne w zakresie ubezpieczeń inwestycji zagranicznych i kredytów eksportowych.

 


 

Samorządy ukraińskie rozpoczęły prace nad programami promocji inwestycji (Winnica) oraz strategią rozwoju lokalnego (Łuck). Program rozwoju inwestycji miasta Winnica na lata 2024–2026 powstaje we współpracy władz miejskich oraz lokalnych stowarzyszeń biznesowych. Jako priorytet wskazano promowanie lokalnego biznesu, wsparcie dla przenoszenia przedsiębiorstw do Winnicy, tworzenie miejsc pracy dla wewnątrz-ukraińskich uchodźców wojennych oraz efektywność energetyczną. Tworzona strategia rozwoju miasta Łucka oparta będzie na udziale przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i biznesowych.

 


 

Interesującym elementem modernizacji w branży rolniczej i przetwórczej jest samoorganizacja gospodarstw mleczarskich obwodu lwowskiego. W lipcu w rejonie złoczowskim otwarto zakład przetwórstwa produktów mleczarskich, należący do stowarzyszenia spółdzielczego przeszło 100 małych i średnich gospodarstw mleczarskich. Łączna kwota inwestycji to 95 mln hrywien (10,5 mln złotych), z których większość została przekazana przez SOCODEVI, kanadyjską organizację spółdzielczą. Zakład będzie produkował szeroką gamę produktów mlecznych: mleko, sery, masło i jogurty, skierowane na lokalny rynek lwowski.

 


 

Duże zainteresowanie udziałem w odbudowie i modernizacji branży spożywczej i budowlanej wykazują firmy tureckie. Kolejną wizytę w obwodzie lwowskim odbyła delegacja przedsiębiorców tureckich, które są zainteresowane inwestycjami w fabryki materiałów budowlanych oraz przestrzeni magazynowych. Delegacja tureckiego stowarzyszenia biznesowego TURKSID spotkała się także z władzami samorządowymi i lokalnym i przedsiębiorcami w Tarnopolu.

 


 

Dużą aktywność na terenie zachodniej Ukrainy podejmuje także agencja rządu niemieckiego GIZ wspierająca międzynarodowy rozwój gospodarczy, współpracująca z przedsiębiorstwami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami badawczymi. W Winnicy i Łucku GIZ wsparł władze lokalne grantem w wysokości po 800 tys. euro w tworzenie miejskich parków technologicznych i przestrzeni współpracy dla lokalnego biznesu. W Winnicy dzięki dotacji tworzony będzie park technologicznych „Krystal”, w skład którego wchodzić będą obiekty przemysłowe oraz centrum wspierania star-upów, nowo tworzonych lub przenoszonych do Winnicy. W Łucku dotacja służyć będzie  dostosowaniu, przekazanego przez władze budynku komunalnego, do tworzenia wspólnych przestrzeni biurowych dla lokalnych przedsiębiorców oraz centrum wystawienniczo-konferencyjnego. W Iwano-Frankiwsku GIZ finansuje projekt władz miejskich promujących nawiązywanie współpracy międzynarodowej przez lokalnych przedsiębiorców, poszerzenie rynków zbytu, pokonywanie barier w działalności eksportowej oraz przywrócenie zdolności eksportowych ukraińskich firm utraconych w wyniku działań wojennych. W Czerwonohradzie (obwód lwowski) GIZ będzie wspierał tworzenie Parku Przemysłowego, który ma służyć utrzymaniu miejsc pracy po likwidowanej kopalni węgla kamiennego „Wielkomostiwska”. W ramach realizacji projektu założono doprowadzenie do Parku Przemysłowego torów kolejowych o rozstawie europejskim od polskiej granicy, w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Parku.

 


 

Austriacka firma MTA Messtechnik, specjalizująca się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla systemów wodociągowych i kanalizacji, złożyła ofertę stworzenia na rzecz miasta Równe monitoringu miejskiego systemu wodociągowego, redukującego straty wody wynikające z uszkodzeń. Równocześnie zaproponowano także stworzenie programu współpracy uczelni austriackich i ukraińskich w obszarze zarządzania zasobami wodnymi i wodociągami.

 


 

Po półtorarocznej przerwie spowodowanej inwazją rosyjską w Winnicy wznowiła swoją produkcję Winnicka fabryka chemii użytkowej „Winnicapobutim”. W fabryce działa dwanaście linii produkcyjnych produkujących około 100 rodzajów produktów: m.in. proszków do prania, płynnych detergentów, środków piorących i czyszczących oraz produktów kosmetycznych. Obecnie zakład zatrudnia 100 pracowników, ale od końca tego roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia do 300 osób. Przed rosyjską agresją fabryka w Winnicy pokrywała zapotrzebowanie prawie 10 proc. potrzeb ukraińskiego rynku na produkty chemii użytkowej.

 


 

W Łucku ogłoszono międzynarodowy przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków obsługującej miasto. Lokalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Luckwodokanal zamierza wyłonić generalnego wykonawcę inwestycji posiadającego europejskie doświadczenie w modernizacji tego typu obiektów infrastrukturalnych. Przetarg potrwa do 6 września br., a proces projektowania i przebudowy powinien rozpocząć się w 2024 r. i trwać do 42 miesięcy. Oczekuje się, że wykonawca udzieli gwarancji na działanie systemu oczyszczania ścieków do 30 lat.

 


 

Liczne samorządy ogłaszają aktualnie przetargi na remonty dróg i infrastruktury drogowej (obwody wołyński, rówieński i tarnopolski), zakup sprzętu strażackiego (obwody wołyński i rówieński) oraz modernizację infrastruktury oświatowej (budowa schronu w Liceum Ogólnokształcącym w Kowlu).

 


 

Aktualna sytuacja militarna i koncentracja działań zbrojnych na terenie wschodniej Ukrainy powoduje, że sytuacja gospodarcza na obszarze zachodniej części kraju zaczyna się powoli stabilizować. Swoją aktywność, po prawie półtorarocznej przerwie, rozpoczynają zakłady, które były dotychczas zamknięte lub znacząco ograniczyły swoją aktywność. Obserwujemy również trend do przenoszenia produkcji przemysłowej na te obszary ze wschodniej i centralnej Ukrainy. Działania takie wspomagane są  przez lokalne samorządy. W polityce przetargowej władz lokalnych zwraca uwagę fakt, że poza pracami związanymi z odbudową zniszczeń lub budową infrastruktury militarnej, lub obronnej, zaczęto ogłaszać przetargi na budowę i modernizację infrastruktury cywilnej, wynikające z wieloletnich planów rozwojowych. Należy także zwrócić uwagę na dużą aktywność na obszarze zachodnich obwodów Ukrainy zachodniej niemieckiej agencji rozwojowej GIZ, która wspiera swoimi grantami lokalne projekty infrastrukturalne.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym materiałem informacyjno-analitycznym Serwisu Odbudowy Ukrainy na stronie projektu odbudowaukrainy.org.pl

Inne wpisy tego autora