Monitor Ukraiński nr 5

Doceniasz tę treść?

W ramach realizacji Serwisu Odbudowy Ukrainy, projektu Centrum Studiów Strategicznych WEI monitorujemy na bieżąco sytuację gospodarczą i społeczną w ośmiu obwodach Ukrainy zachodniej. W szczególności interesują nas potrzeby inwestycyjne, ogłaszane przetargi na odbudowę i modernizację infrastruktury publicznej i prywatnej, jak również przykłady polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi odbudowy i modernizacji zachodniej Ukrainy.

 

W Kowlu (obwód wołyński) trwają prace przygotowawcze związane z budową terminalu multimodalnego – przeładunkowego węzła komunikacyjnego świadczącego usługi magazynowania i przeładunku towarów pomiędzy różnymi środkami transportu. Wybrany teren znajduje się pomiędzy dwoma liniami kolejowymi – o standardowym i szerokim rozstawie szyn. Projektowany terminal ma być trzecim tego typu węzłem przeładunkowym na linii kolejowej łączącej Kowel z granicą polsko-ukraińską.

 


 

Amerykańska agencja pomocy rozwojowej USAID udzieli pomocy technicznej oraz wsparcia finansowego w wysokości 225 mln USD na budowę kolei o standardowym rozstawie szyn między Mościskami, gdzie obecnie kończy się tor standardowy z Polski, a Lwowem. Umowa została podpisana 4 grudnia br. między USAID a ukraińską państwową spółką kolejową Ukrzaliznytsia. Nowa linia kolejowa ma mieć dwa tory i służyć przede wszystkim do przewozu towarów z granicy polskiej do zachodniego przedmieścia Lwowa – Skniłowo, gdzie znajduje się duży węzeł kolejowy oraz szereg obiektów przemysłowych i magazynowych. W przyszłości USAID planuje wesprzeć budowę kolejnych linii kolejowych o standardowym rozstawie torów, także do Użhorodu, Kowla, Czerniowiec i Kijowia. Ukrzaliznytsia planuje we współpracy z USAID i Unią Europejską wybudować ponad 3 tysiące kilometrów kolei normalnotorowej.

 


 

Program Rozwojowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) we współpracy z Ambasadą Szwecji na Ukrainie wsparły projekt rozbudowy sieci lokalnych ośrodków ochrony zdrowia, poprawy dostępności do usług publicznych oraz ich cyfryzacji w obwodzie rówieńskim. W ramach projektu planowane jest utworzenie sieci centrów obsługi mieszkańców w zakresie ich obsługi administracyjnej, w tym usług publicznych dedykowanych dla weteranów sił zbrojnych. Planowane jest uruchomienie 48 takich centrów na 64 hromady w ramach całego obwodu.

 


 

Władze obwodu wołyńskiego rozpoczęły pracę nad aktualizacją długoletniej strategii rozwoju obwodu do 2027 roku. Aktualizacja strategii wynika z konieczności uwzględnienia konsekwencji rosyjskiej agresji z lutego 2022 roku oraz uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do Unii Europejskiej. W szczególności aktualizacja będzie dotyczyć skutków zaburzeń w rozwoju szlaków komunikacyjnych i handlowych, pogorszenia się logistyki eksportu, konieczności poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz ułatwień dla inwestorów wewnątrz ukraińskich zainteresowanych przeniesieniem swoich przedsiębiorstw z obwodów wschodniej Ukrainy, położonych blisko linii frontu. Aktualizacja strategii prowadzona jest w ramach projektu „Aktualizacja strategii rozwoju szczęściu obwodów Ukrainy” finansowanego ze środków USAID.

 


 

W dniach 12 listopada w Iwano-frankiwsku oraz 13 listopada w Tarnopolu odbyły się kolejne edycje polsko-ukraińskiego forum biznesowego współorganizowane przez Centrum Studiów Strategicznych WEI, w ramach projektu Serwis Odbudowy Ukrainy. W obu wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele władz obwodowych oraz miejskich, przedstawiciele polskiego i ukraińskiego biznesu oraz instytucji wsparcia biznesowego z obu krajów. Podczas forum zaprezentowano narzędzia wspierania polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, możliwości inwestycyjne w obwodzie iwano-frankiwskim i tarnopolskim, jak również przedstawiono informacje o aktywności polskich przedsiębiorstw na terenie zachodniej Ukrainy.

 


 

Holendersko-portugalska firma Madoqua zajmująca się rozwojem ekologicznej produkcji chemikaliów i gazów planuje budowę zakładów przetwarzania odpadów przemysłowych w Tarnopolu. Zakład będzie specjalizował się w produkcji przyjaznego dla środowiska metanolu z odpadów produkcyjnych i ścieków cukrowniczych. W ramach projektu planowane jest stworzenie 500 nowych miejsc pracy w samym zakładzie przetwórczym oraz prawie 2500 miejsc pracy wśród poddostawców. Łączną wartość nowej inwestycji oszacowano na ponad 900 milionów euro, w tym firma Madoqua zamierza zainwestować na początek do 40 mln euro w ramach opracowania dokumentacji projektowej, a docelowo do 400 mln euro. Inwestycja powstaje we współpracy z UkraineInvest.

 


 

Niemcy są zainteresowane inwestycjami kapitałowymi w obwodzie żytomierskim. W dniu 2 listopada br. Ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jaeger spotkał się z władzami obwodu żytomierskiego. Podczas spotkania omówiono kwestie dalszego zaangażowania gospodarczego niemieckiego biznesu w obwodzie. Obroty handlowe obwodu żytomierskiego z Niemcami wyniosły za pierwsze 10 miesięcy roku 2023 109,6 mln USD, w tym 34 mln eksportu do Niemiec. Na terenie obwodu swoją działalność prowadzą 24 przedsiębiorstwa z udziałem kapitału niemieckiego. Największa niemiecka inwestycja w obwodzie żytomierskim to fabryk nasion Monsanto Bayer oraz fabryka firmy Kromberg&Schubert, produkująca komponenty do samochodów marek Volkswagen, Seat i Škoda.

 


 

Południowokoreańska państwowa spółka państwowa Korea Land&Housing Corporation (LH), zajmująca się zagospodarowaniem terenów miejskich, budową budynków mieszkalnych oraz utrzymaniem i  zarządzaniem gruntami, i budynkami mieszkalnymi podpisała umowę o współpracy z miastem Lwów. W ramach umowy przewidziano przeprowadzanie szeregu szkoleń i kursów dla pracowników administracji miejskiej w zakresie przekazywania dobrych praktyk i doświadczeń związanych z projektowaniem i przebudową infrastruktury miejskiej, rozwojem nowoczesnych systemów obsługi i zarządzania miastami oraz rozwojem miejskich obszarów przemysłowych. Na obecnym etapie strony nie przewidziały bezpośrednich inwestycji kapitałowych LH we Lwowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym materiałem informacyjno-analitycznym Serwisu Odbudowy Ukrainy na stronie projektu odbudowaukrainy.org.pl

Inne wpisy tego autora