[RAPORT] Całkowity ciężar podatkowy

Dobre prawo podatkowe opiera się na poszanowaniu zasad wolności gospodarczej. Musi być na tyle stabilne, aby podatnik mógł przewidzieć, jakie będą następstwa podatkowe podejmowanych przez niego działań. Podatnik nie może być zaskakiwany coraz to nowymi regulacjami, które wywołują istotne zmiany w odniesieniu do jego praw i obowiązków. Skomplikowanie prawa podatkowego rośnie wraz z ilością danin nakładanych na podatników. Liczne regulujące je przepisy zazębiają się, wykluczają, podlegają arbitralnym interpretacjom organów podatkowych. Cierpi na tym gospodarka i zamożność obywateli.

Reforma podatkowa wprowadzona w Polsce w początkowym okresie transformacji ustrojowej opierała się na rozwiązaniach stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Niestety, z czasem postępował proces niekorzystnych zmian systemu podatkowego, wprowadzania kolejnych skomplikowanych regulacji, co doprowadziło do tego, że rozwiązania obowiązujące w Polsce wyraźnie odbiegają od istniejących w krajach rozwiniętych gospodarczo. Dlatego właśnie w 2022 roku Polska zajęła dopiero 28. miejsce w rankingu International Tax Competitiveness Index (ITCI) na 38 systemów podatkowych państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W Polsce funkcjonuje wiele skomplikowanych podatków, poczynając od podatku dochodowego od osób fizycznych, a kończąc na podatku od nieruchomości oraz opłatach o charakterze lokalnym. Ponadto w ostatnich latach przybyło danin sektorowych, tj. nakładanych na wybrane obszary rynkowe. Wprowadzono podatki: handlowy, bankowy, od przychodów z budynków, cukrowy czy od tzw. małpek. Duża liczba różnorodnych opłat, które pobiera państwo na poziomie centralnym i lokalnym, ma jeszcze jeden efekt: podatnik przestaje się orientować, ile w sumie tych podatków płaci. Staje się przez to łatwiejszą ofiarą wyzysku fiskalnego i populistycznej propagandy. Dlatego im mniej podatków, tym lepiej. Niestety, ten postulat nieprędko doczeka się realizacji.

Postanowiliśmy wprowadzić odrobinę więcej przejrzystości w obecny labirynt podatkowy. Niniejszy raport zawiera kompleksowe zestawienie danin składających się na całkowite obciążenie podatkowe w Polsce. Zaprezentowaliśmy je w postaci kwoty opodatkowania przypadającego na obywatela uzyskującego średnie zarobki w oparciu o najbardziej powszechny model zatrudnienia – umowę o pracę, uwzględniając podatki bezpośrednie, pośrednie oraz opłaty lokalne.

 

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora