[RAPORT] Działalność gospodarcza na zachodniej Ukrainie. Poradnik dla polskich przedsiębiorców

Niniejszy poradnik przygotowany przez zespół Warsaw Enterprise Institute ma na celu wsparcie polskich przedsiębiorców, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej na Ukrainie. Koncentrujemy się na warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w zachodnich obwodach kraju. Pomimo wyzwań i ograniczeń spowodowanych pełnowymiarową rosyjską agresją  a Ukrainę, Ukraina zachodnia jest bardziej przystępna dla polskich firm, ze względu na lepsze warunki bezpieczeństwa, relatywnie lepszą kondycję gospodarczą od innych obwodów Ukrainy oraz bliskość geograficzną do granic Polski, a co zatem idzie dostępność połączeń logistycznych.

Szczególną wartością danego poradnika są praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak polskie firmy mogą otworzyć działalność gospodarczą na Ukrainie, jakie polskie i ukraińskie instrumenty i instytucje wsparcia biznesu są dostępne w zachodnich obwodach Ukrainy (wraz z kontaktami do danych instytucji) oraz ograniczeń i wyzwań obecnych na danym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń i ryzyka spowodowanego trwającą na Ukrainie wojną.

Publikacja powstała w oparciu o analizę danych gospodarczych, rozwiązań prawnych obecnych na Ukrainie oraz informacje praktyczne dotyczące klimatu biznesowego na Ukrainie, uzyskane od polskich i ukraińskich przedsiębiorców w ramach działalności Serwisu Odbudowy Ukrainy – projektu realizowanego przez Centrum Studiów Strategicznych WEI.

Niniejszy poradnik jest uzupełnieniem raportu, w którym prezentujemy szczegółową analizę sytuacji gospodarczej i inwestycyjnej w zachodnich obwodach Ukrainy, w tym z wykorzystaniem danych uzyskanych w ramach ankiety hromad, rajonów i obwodów przeprowadzonej we wrześniu i październiku 2023 roku.

Przyjęliśmy, że w skład zachodniej Ukrainy w niniejszym raporcie wchodzą obwody: chmielnicki, iwano-frankowski, lwowski, rówieński, tarnopolski, winnicki, wołyński i żytomierski. Ze względu na oddalenie od Polski oraz regionalną specyfikę nie włączamy do tej grupy położonych na zachodzie Ukrainy obwodów zakarpackiego, oraz czerniowieckiego.

Życzymy inspirującej lektury oraz trafnych decyzji biznesowych!

 

POBIERZ

 

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Warsaw Enterprise InstituteUtwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Inne wpisy tego autora