[RAPORT] Kryzys czy propaganda? Postawy Polaków wobec wojny w Ukrainie

Prezentujemy drugą edycję badania postaw Polaków wobec wojny w Ukrainie oraz uchodźców z Ukrainy. Nasze badanie jest zawężone do postaw, które – przynajmniej potencjalnie – mogą być przedmiotem oddziaływania rosyjskiej propagandy. Badanie przeprowadziła dla nas firma Maison&Partners.

We wrześniu 2022 r. i w styczniu 2023 r. poprosiliśmy reprezentatywną próbę 1061 Polaków o określenie swojego stosunku do ośmiu wybranych przez nas tez, które uznaliśmy za spójne z ogólnym celem narracji eksportowanych przez Kreml za granicę. Celem tym jest osłabienie poparcia dla pomocy Ukrainie w zachodnich społeczeństwach oraz wywołanie napięć społecznych w państwach, do których napłynęli uchodźcy wojenni. Część z tych tez wprost pojawia się w wypowiedziach rosyjskich propagandystów. Uznaliśmy, że wyznacznikiem trendu negatywnego dla naszego kraju oraz Ukrainy, a korzystnego dla Kremla będzie wzrost liczby Polaków zgadzających się z co najmniej połową przedstawionych twierdzeń.

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora

O przyszłości gotówki w naszym kraju zdecydują Polacy

W związku z postępem technologicznym, globalna rewolucja finansowa premiuje płatności bezgotówkowe. Ograniczanie fizycznej gotówki w obiegu gospodarczym jest niestety regulacyjnie wspierane przez polityków. Eksperci, którzy