Jak biznes bogaci się na krytyce samego siebie #168

Doceniasz tę treść?

#168 Podcast Warsaw Enterprise Institute – Wolność w Remoncie.

Sił destrukcyjnych w ekonomii mieliśmy co niemiara w ostatnim dziesięcioleciu, ale tylko jedna ma ambicje naruszyć ramy filozoficzne zachodniego ustroju gospodarczego, obalić ponad 200-letni paradygmat wolnego rynku. ESG – Environmental Social Governance jako alternatywa dla kapitalizmu.

Inne wpisy tego autora