Scenariusz rozpadu zachodniego świata #166

Doceniasz tę treść?

#166 Podcast Warsaw Enterprise Institute – Wolność w Remoncie.

Rozpad porządku społeczno-ekonomicznego to proces. Wielopoziomowy splot zjawisk, przypadkowych zdarzeń, na pozór nieistotnych decyzji. Bywa, że źródła współczesnych turbulencji sięgają dziesiątek lat wstecz. Destrukcji i rozpadu, jakiego dziś doświadczamy, nie da się wytłumaczyć jedynie rosyjską agresją. Więcej, ta wojna jest raczej konsekwencją, a nie źródłem rozpadu.

Inne wpisy tego autora