Dzień: 8 maja, 2024

Polska krajem dobrobytu?

– Z IV edycji naszego Wskaźnika Bogactwa Narodów wynika, że w Polsce na pewno jest lepiej, jeśli chodzi o wydatki na bezpieczeństwo i obronność –