[RAPORT] Agenda Polska 2030. Polska reforma podatkowa

  • W 2017 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute w ramach projektu Agenda Polska opublikowały raport „Płaca+ Podatki-”. Po ponad 5 latach prezentujemy zaktualizowane postulaty reformy podatkowej, która ma na celu realne zwiększenie wynagrodzeń Polaków bez podwyższania kosztów przedsiębiorców oraz zachowanie neutralności dla wpływów budżetowych.
  • W ramach reformy proponujemy likwidację następujących danin publicznych:

  • W ramach reformy proponujemy wprowadzenie następujących danin publicznych:

  • Nowy system podatkowy wymagać będzie wprowadzenia zmian w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wyodrębnienie mikroprzedsiębiorców z grona MŚP i zaoferowanie im preferencyjnej stawki ryczałtu konsumującego PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Nowy system podatkowy uwzględnia zwiększenie finansowania modernizacji armii w taki sposób, aby przeznaczać docelowo aż 5% PKB na ten cel. Środki na zbrojenia pochodziłyby z budżetu państwa oraz czasowego zwiększenia VAT o 2%.
  • Nowy system podatkowy przewiduje także wprowadzenie podatku przychodowego płaconego przez osoby prawne zamiast podatku CIT. Pozwoli to na wyeliminowanie agresywnej optymalizacji podatkowej stosowanej przez międzynarodowe korporacje.
  • Zaproponowane rozwiązania pozwolą istotnie uprościć system podatkowy, sprawiając, że podatki będą proste do obliczenia przez przedsiębiorców i poboru przez organy. Spowoduje to znaczące odciążenie organów skarbowych.

 

POBIERZ AGENDĘ

Inne wpisy tego autora

Grupy trzymające władzę: nauczyciele

Grupa trzymająca władzę – takiego określenia użył niegdyś znany, polski producent filmowy Lew Rywin podczas rozmowy z redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” Adamem Michnikiem. Autor przytoczonych