Przemysł telekomunikacyjny
Anna Streżyńska, Nowa Minister Cyfryzacji
18.11.2015

“Na razie całkowicie poświęcam się zdiagnozowaniu sytuacji w ministerstwie i jego zadaniach. Jest też wiele spraw czysto organizacyjnych. Ministerstwo się dzieli: administracja przechodzi do MSW, musimy to przeprowadzić sprawnie i szybko, żeby móc funkcjonować bez przeszkód. Najbliższe dwa dni traktuję bardzo organizacyjnie” – powiedziała Streżyńska w poniedziałek wieczorem w rozmowie z PAP.

Streżyńską w gmachu obecnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji powitał ustępujący szef MAC Andrzej Halicki, z którym odbyła niemal dwugodzinne spotkanie.

Opuszczając budynek nowa minister podkreśliła, że ma już dobry obraz sytuacji w resorcie, szczególnie, że od lat zajmuje się tymi sprawami zawodowo.

– Uzupełniłam moją wiedzę o ministerstwie o rzeczy, o których jeszcze nie wiedziałam. To bardzo owocny dzień w ministerstwie z moimi kolegami, którzy poprzedzili mnie w tych zadaniach – powiedziała Streżyńska.

Anna Streżyńska była wcześniej m.in. szefową UKE; doprowadziła wówczas do znacznej obniżki cen połączeń komórkowych i dostępu do internetu. W ostatnich latach pełniła nadzór nad projektami budowy sieci szerokopasmowych.

Streżyńska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczką specjalizującą się w zagadnieniach krajowego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego i mediów, a także krajowego i europejskiego prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów.

W latach 1995-1997 była wicedyrektorem departamentu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Następnie pracowała w kancelariach prawniczych. W latach 1998-2001 była doradczynią trzech kolejnych ministrów łączności, a w latach 2000-2001 dyrektorem departamentu w Ministerstwie Łączności.

 Od listopada 2005 r. do maja 2006 r. była podsekretarzem stanu ds. łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W maju 2006 r. premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał ją na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kadencja Streżyńskiej jako prezes UKE upłynęła w maju 2011 r., ale swoje obowiązki pełniła do momentu objęcia stanowiska przez Magdalenę Gaj na początku 2012 r.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Fot. arch. uke.gov.pl