Ciekawostka legislacyjna
Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk 29.03.2018

Takiego żonglowania projektami ustaw, jakiego dokonał Sejm, a do którego szykuje się Senat, nie pamiętam. Tego samego dnia dwa razy nowelizowano tę samą ustawę. Ale trzeba przyznać, że w każdej noweli zajmowano się innymi punktami, choć tych samych artykułów.

Na stronie Senatu znajdują się dwa druki senackie nr 763 i nr 762. Oba nazywają się identycznie „Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw”.

To efekt zeszłotygodniowych głosowań poselskich. Na stronie Sejmu (sejm.gov.pl) znajdują się druki z dwoma ustawami uchwalonymi na ostatnim posiedzeniu. To druki nr 1606 i 2225. Jak się nazywa każdy z nich? Ano podobnie, albo nawet identycznie „o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.”

Jedna z przyjętych nowelizacji to zmiany zaproponowane przez Prezydenta i ma umożliwić obywatelom skuteczne odzyskanie pieniędzy błędnie przelanych na konto odbiorcy. Druga rządowa – wprowadza implementację unijnej dyrektywy PSD2. I jest znacznie obszerniejsza od pierwszej. Na pewno posłowie i senatorowie mają jakieś wytłumaczenie na to, że jedna z nowelizacji zmienia art. 2 pkt 25a, a druga zmienia inne punktu tego samego artykułu. Podobnie jest z dwoma kolejnym artykułami noweli ustawy o usługach płatniczych zaproponowanej przez Prezydenta. Nowela rządowa zmienia te same artykuły – ale inne punkty.

Nie jest to niestety śmieszne, ale obie nowele równocześnie również wprowadzają zmiany do prawa bankowego i do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Obie nowelizacje mają jak dotąd tę samą datę 22 marca, tę samą nazwę. Jedna ma zacząć obowiązywać 14 dni po podpisaniu przez Andrzeja Dudę i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (ta obszerniejsza, rządowa), druga – po trzech miesiącach. Ten pośpiech w przypadku projektu rządowego jest poniekąd zrozumiały – uchwaloną dwa lata temu Dyrektywę Unijną Payment Services Directive 2 (PSD 2) Polska powinna była implementować do 13 stycznia tego roku.