Do naszych drogich, bardzo drogich polityków
Tomasz Wróblewski 24.03.2020

Potrzebny nam plan, bardzo mądry plan i potrzebujemy go na już. Wierzę, że rządzący, w swoim przekonaniu, bardzo się starają, pewnie bardziej niż zwykle, ale to wciąż jest za mało. Większość państw europejskich uruchomiła już plany ratunkowe. Oczyściła je z nadmiaru biurokracji i nadregulacji. My wciąż planujemy. Musicie się bardziej starać. Nie tylko zapewnić byt pracownikom i płynność finansową firm, ale też przygotować plan możliwie szybkiego powrotu do pracy. 

 

Jak na razie działacie po staremu. Piękna fasada, medialnie nośna nazwa – „Tarcza antykryzysowa”, a pod spodem mętny, pełen sprzeczności i absurdów tekst, jak choćby zwolnienie wszystkich ze spłacania kredytów na rok i zdewastowanie systemu bankowego. Albo wysłanie policji, żeby pilnowała cen w sklepach. Jedyna instytucja mająca pilnować stabilności finansów – KNF, w waszej tarczy zawiesza terminy postępowań. Przed czym ta tarcza ma chronić? Bo na pewno nie rynki finansowe, które bardziej niż kiedykolwiek potrzebują szybkich decyzji. Na pewno nie chroni przed wirusem, bo urzędnicy KNF i tak nie muszą się spotykać z klientem. Od po prostu chroni ich urzędników przed robotą. Czy chcecie nam powiedzieć, że to co stworzyliście, to najlepsze co mogliście z siebie wydać? Nawet jeżeli tak uważacie, to tym razem musicie przeskoczyć sami siebie. 

My oczywiście wiemy, jak to dzieło powstało. Wy, politycy, rzuciliście ogólne hasła, a urzędnicy dopisali swoje wyłączenia, urzędnicze obiekcje, gwarantujące, że będzie dla nich dosyć pracy w przyszłości, ale nie za dużo naraz dziś. Co ich to obchodzi, że pieniądze nie dotrą na czas do firm bo wnioski potrzebują 30 dni na rozpatrzenie? Urzędnicy prace mają. 

Tym razem musicie to zrobić inaczej. Musicie to zrobić sami. Podsyłamy wam linki do rozwiązań wprowadzonych w innych państwach. Może natchną was pomysłami. 

Przez następne tygodnie musicie pracować 24 godziny na dobę. Sami powiedzieliście, że to wojna. Więc walczcie i zachowujcie się jak żołnierze. Nie żebyśmy specjalnie wierzyli w wasze umiejętności i moc sprawczą, ale dziś to wy musicie przycisnąć guzik i musicie być odpowiedzialni. Za miesiąc będzie jasne czy przejdziecie do historii jako zwycięzcy czy niedorajdy.

Sorry, ale wojna dla wodzów nie ma innych kategorii.


Holandia – Każda firma, która spodziewa się utraty co najmniej 20% swoich dochodów, może wystąpić do Agencji Ubezpieczeń Pracowniczych o zasiłek, który pozwoli jej płacić wynagrodzenie swoim pracownikom przez trzy miesiące (maksymalnie do 90% wynagrodzenia firmy, rachunek w zależności od utraty obrotów). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek skorzystają z przyspieszonej procedury, która pozwoli im ubiegać się o dodatkowe wsparcie dochodów, co pomoże im pokryć koszty utrzymania przez okres trzech miesięcy. W ramach tego programu ich dochód zostanie uzupełniony do wysokości minimalnego wynagrodzenia socjalnego. Spłata nie będzie konieczna. Firmy, które mają trudności z uzyskaniem pożyczek i gwarancji bankowych, będą mogły skorzystać z programu Gwarancji Finansowania Korporacyjnego (program GO). Rząd zaproponował zwiększenie pułapu gwarancji dla programu GO z 400 milionów do 1,5 miliarda euro. Program pozwoli Ministerstwu Gospodarki i Polityki Klimatycznej pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, gwarantując 50% kwoty ich pożyczek i gwarancji bankowych (od 1,5 mln EUR do 50 mln EUR na przedsiębiorstwo).

Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o odroczenie płatności VAT, jeśli wykażą straty spowodowane kryzysem. Urząd skarbowy może anulować wszelkie kary lub odsetki za opóźnienia w płatnościach. Odbywa się to natychmiast po otrzymaniu wniosku. Odsetki za opóźnione kary zostaną zmniejszone z 4% do 0,01% Rozważane jest obniżenie podatku VAT i podatku od nieściągalnych długów,

Więcej na ten temat tutaj i tutaj


Dania – rząd Danii zgodził się na pokrycie 75% wszystkich kosztów wynagrodzeń pracowników w prywatnych firmach, o ile firmy te nie zwalniają ludzi. Aby zapobiec zamknięciu sektora finansowego, państwo zagwarantuje firmom 70% nowych kredytów bankowych. To zachęci do zwiększenia akcji kredytowej nawet w przypadku większej liczby bankructw. Państwo zgodziło się zrekompensować firmom ich stałe wydatki, takie jak czynsz i zobowiązania wynikające z umowy, w zależności od poziomu utraty dochodów. 

Więcej na ten temat tutaj oraz tu.


Wielka Brytania  państwo wypłaci dotacje pokrywające nawet 80% wynagrodzenia pracowników, jeśli firmy utrzymają pracowników na liście płac, zamiast zwolnić ich z powodu załamania gospodarki. (Polski rząd oferuje jednorazową pożyczkę 5 tys złotych.) Płatności nadzwyczajne będą warte maksymalnie 2 500 £ miesięcznie, nieco powyżej mediany dochodów lokalnych przez rok.

Rząd dodatkowo zamraża podatki od nieruchomości handlowych i od handlu detalicznego dla wszystkich firm z branży detalicznej, hotelarskiej i rekreacyjnej w ramach. Redukuje podatek od zysków kapitałowych do 10%. Zamraża podatek paliwowy, podatek od materiałów cyfrowych do czytania, żeńskich produktów sanitarnych. 

Więcej tutaj i tutaj.


Australia – małe i średnie firmy otrzymają do 100 000 USD w gotówce Łączna wartość programu 66 miliardy USD. Pakiet zawiera również 189 miliardów dolarów bezpośrednich transferów dla firm na pomoc zachowanie miejsc pracy. 50 milionów dolarów, dla zapewnienia płynności organizacji charytatywnych. We wcześniejszym pakiecie rząd przekazał firmom 6,7 mld jako rekompensatę za zapłacone podatki pracownicze. 

Pakiet pomocowy to równowartość 9,7% PKB Australii. 

Więcej.


Kanada – przeznaczy 82 miliardy dolarów na bezpośrednie wsparcie dla osób fizycznych i firm oraz 55 miliardów dolarów na tymczasowe odroczenie podatku dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Więcej.


Włochy jednorazowe wypłaty w wysokości 500 EUR na osobę, wsparcie rządowe dla firm wypłacających pracownikom odprawy z tytułu zwolnienia, zawieszenie zwolnień pracowniczych oraz premia pieniężna dla Włochów, którzy nadal pracują.

Gwarancje pożyczkowe dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Ulga podatkowa zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek przychodów o 25%.

Więcej.


Niemcy – rząd przeznacza 500 miliardów euro na bezpośrednie pożyczki dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa. Pożyczki będą dostępne dla wszystkich firm, od MŚP po blue-chip niezależnie od sytuacji finansowej. 

Bawaria, gdzie swoje siedziby ma sporo globalnych firm takich jak BMW i Siemens, uruchomiła fundusz o wartości 10 mld euro na zakup udziałów w walczących firmach.

Rząd dodatkowo zawiesza podatek solidarnościowy dla najbogatszych.

Więcej.


Korea Południowa ogłosiła pakiet stymulacyjny o wartości 9,8 miliarda dolarów 3 marca 2020 r. na bezpośrednie subwencje dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby pomóc firmom płacić pracownikom, dotacje na opiekę nad dziećmi oraz na przekwalifikowanie zawodowe dla osób, które straciły pracę.


Francja – dla firm odroczenie „bez uzasadnienia, bez formalności, składek i podatków należnych w marcu.” 

Więcej.


Hiszpania  największa część rządowego planu – 100 miliardów euro, to gwarancje na pożyczki państwowe dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm.

Dekret ułatwia również ludziom czasowe zawieszenie pracy zamiast zwolnienia i zachowanie wszystkich korzyści. Niektóre płatności z tytułu zabezpieczenia społecznego zostaną zawieszone, a kwota 600 mln EUR zostanie przeznaczona na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz osobom zależnym od usług socjalnych.

Hiszpania zamknęła swój urząd skarbowy w związku z epidemią koronawirusa i jednocześnie zawiesiła podatek VAT oraz wprowadziła wakacje podatkowe od pozostałych zobowiązań podatkowych dla małych firm. Program nie jest dostępny dla dużych przedsiębiorstw (obrót powyżej 6 mln EUR).

Więcej.


Norwegia – osoby, które co najmniej 17 dni nie otrzymują pensji, otrzymają wypłatę w wysokości 80% średniego dochodu, jaki dana osoba miała przez ostatnie trzy lata 

Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi, ponieważ przedszkola i szkoły są zamknięte, otrzymają zasiłki.

Niezależnie od tego rząd obniża stawkę VAT z 12% do 8%.

Więcej tutaj i tutaj.


Belgia – przedłuża termin składania deklaracji podatkowych o ponad dwa tygodnie, a płatności o dwa miesiące. 

Więcej.


Grecja – zawiesza na cztery miesiące obowiązek uiszczania podatku od sprzedaży, na cztery miesiące zawiesza również spłatę zaległych zobowiązań. 

Więcej.