Emerytalne obiecanki cacanki
Robert Gwiazdowski 08.06.2017

W związku z kolejnym etapem reformy systemu emerytalnego i informacjami o tym o ile wzrosną nasze emerytury – podobnymi do tych, którymi nas epatowano wprowadzając OFE, informuje się Szanownych Państwa, że:

  1. W 2013 osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym stanowiły razem około 37% ludności Polski (po połowie – po nieco ponad 18% – w obu tych grupach). Pozostałe 63% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym.
  2. W roku 2050 osoby w wieku produkcyjnym stanowić będą już tylko 56% ludności. Istotna różnica wystąpi między populacjami w wieku nieprodukcyjnym. Udział starszej z nich (w wieku poprodukcyjnym) będzie 2x wyższy niż młodszej (w wieku przedprodukcyjnym)!
  3. Obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) w 2050 będzie wynosiło 26 na 100 pracujących.
  4. Po obniżeniu wieku emerytalnego obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym (60/65+) będzie wynosiło 75!

Dziękuję Państwu za uwagę.

 

P.S. Proszę kupić sobie jakiegoś robota i ukryć przed fiskusem – bo podobno to one mają być „opodatkowane”, gdy będą pracować na nasze emerytury. Jak takiego robota sobie schowacie, to może będzie pracował na Waszą emeryturę, bo nie będzie miał kto inny.