Fundusz Pracy – finansowa poduszka dla rządu
Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk 29.01.2018

Przedsiębiorcy zaoszczędziliby 10 mld zł gdyby zawieszono na rok składki do Funduszu Pracy. Pomimo to rząd i tak miałby pieniądze na zaplanowane z FP wydatki. Czego by miał? Mniej więcej tyle samo „zaskórniaków”, po które sięga ilekroć potrzebuje szybkich i pewnych pieniędzy na realizację kolejnych społecznych projektów.

Co roku z ciekawości zaglądam do planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oba wymyślone po to by stabilizować sytuację na rynku pracy. Od lat zaś są wykorzystywane przez kolejne rządy do finansowania różnych pomysłów socjalnych i społecznych niekoniecznie związanych z rynkiem pracy. Z tego patrzenia wynika, że kondycja finansowa Funduszu Pracy od kilku lat jest znakomita (podobnie jak Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Od kilku lat oba zaczynają każdy rok z wysoką kilkumiliardową nadwyżką. FP zaczyna ten rok ponad 7,93 mld nadwyżką, a będzie kończył z ponad 11 mld zł nadwyżki. W ciągu roku przedsiębiorcy wpłacą do niego ponad 11,2 mld zł składek. Z UE na realizację programów fundusz otrzyma 0,4 mld zł. Koszty działania Funduszu Pracy opiewają w tym roku na 8,2 mld zł. Na zasiłki dla bezrobotnych ( w tym na składki ubezpieczeniowe za nich) wypłaconych ma zostać niespełna 2 mld zł. Ponad 5,6 mld zł jest przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W tej pojemnej definicji mieszczą się między innymi:

– programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 2,6 mld zł (najpoważniejszą kwotę jest refundacja wynagrodzeń bezrobotnych do 30. roku życia – 1 mld zł).

Ale od lat z FP opłacane są staże podyplomowe oraz specjalizacje lekarzy, dentystów i pielęgniarek (1 mld zł). W tym roku fundusz będzie też źródłem pieniędzy na zadania „w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech” – 200 mln zł czy związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 70 mln zł.

Pieniądze niewydane w ciągu roku przez FP trafiają w zarządzaniem (depozyt) ministerstwa finansów.

Przypomnijmy, ze składak na FP wynosi 2,45 proc. wynagrodzenia pracownika i przedsiębiorcy (prawie każdego, ponieważ istnieją ulgi w przypadku pracowników 50 + i samozatrudnionych 60+).

Planowana ponad 11 mld nadwyżka na początek 2019 roku oznacza, że można zmniejszyć lub zawiesić składkę na Fundusz Pracy. Pieniędzy na wydatki związane z rynkiem pracy by nie zabrakło. A takich planach nic jednak nie słychać. Za to istnieje spore prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy będą „podwójnie” zaangażowani w tworzenie przyszłych pracowniczych planów kapitałowych. W tej nowej (zapowiadanej przez PiS od półtora roku) formule dodatkowego emerytalnego oszczędzania składki mają płacić: pracodawca oraz pracownik. Rząd chce zapewnić też składkę powitalną (250 zł) oraz dopłatę roczną „ze strony państwa”. Najprawdopodobniej źródłem finansowania będzie właśnie Fundusz Pracy.

Szkoda, że pomysł zmniejszenia składki na FP nie jest jednym z elementów procedowanej właśnie Konstytucji Biznesu. Dałby szybkie i znaczące oszczędności, zmniejszyłby też wysokość obciążenia płac. Ale też wymusiłby na rządzie inne niż dotychczas myślenie o polityce społecznej. Zniknęłaby dziesięciomiliardowa poducha finansowa.