Budujmy dobrobyt w oparciu o oszczędności, nie transfery

#WEI-idee „Polska może łatwo podnieść samodzielność finansową, świadomość i umiejętności finansowe obywateli oraz wzmocnić krajową długoterminową stabilność fiskalną i gospodarczą, zachęcając każdego mieszkańca do oszczędzania