Badania
BADANIE WEI
02.07.2014

Badanie Afera taśmowa w opinii Polaków zostało przeprowadzone przez Warsaw Enterprise Institute i Dom Badawczy Maison na panelu badawczym Ariadna.

Połowa wszystkich badanych Polaków (50,3%) stwierdziła, że po ujawnieniu nagrań ich stosunek do Platformy Obywatelskiej pogorszył się,  zaś  wśród  przeważającej części pozostałych (48,%) nie uległ zmianie. Co ciekawe aż niemal co piąty (17%) zwolennik PO też twierdził, że jego opinia na temat PO pogorszyła się.

Ponad połowa badanych Polaków (55%) chce odwołania ministra Bartłomieja Sienkiewicza, a co czwarty (25%) jest zdania, że powinien zachować stanowisko jedynie  do czasu wyjaśnienia całej sprawy.

W przypadku prezesa NBP Marka Belki 2/3 badanych Polaków (67%) uważa, że powinien podać się  do dymisji, a tylko 11 %, że powinien pozostać na stanowisku.

„Tak duża niechęć do Prezesa NBP może być spowodowana tym, że język, którego używał w rozmowie z Ministrem Sienkiewiczem, nijak nie koresponduje z poważnym wizerunkiem NBP – ocenia Tomasz Wróblewski, Wiceprezes WEI. – NBP kojarzy się ludziom z czymś poważnym, natomiast zachowanie Prezesa Belki dość daleko od tego odbiega”.

Niemal połowa badanych Polaków (45%) ocenia reakcje premiera Donalda Tuska po ujawnieniu nagrań jako niewłaściwe.  A tylko co piat y (22%) uważa, że  premier postąpił właściwie.  

Większość badanych Polaków (60%) chciałaby dymisji rządu Donalda Tuska. Ale już mniejszym poparciem cieszy się idea wcześniejszych wyborów (54%)  albo powołania komisji śledczej do wyjaśnienia całej sprawy (47%).

„Wyniki badania pokazują, że afera taśmowa nie jest aż takim wielkim wstrząsem dla opinii publicznej, jak twierdzi wielu komentatorów – powiedziała prof. Dominika Maison. – Powoduje ona istotne zmiany w preferencjach politycznych Polaków, ale nie wywracają one do góry polskiej sceny politycznej. Poza tym nie wiadomo, jak są trwałe”.

Badanie wskazuje, że po aferze  taśmowej najlepszy wizerunek wśród największych partii ma Prawo i Sprawiedliwość,  zwłaszcza wśród Polaków  którzy planują udział w najbliższych  wyborach parlamentarnych.  PiS wyżej niż PO jest ceniona jako partia uczciwych  polityków, zajmująca się problemami przeciętnych wyborców , troszcząca się o dobro polski  i jako partia której się ufa. Natomiast obie partie mają zbliżone oceny skuteczności swoich polityków w czasie kryzysu bezpieczeństwa.

Badanie wskazuje, że zdecydowana większość badanych Polaków (88%) jest świadoma faktu ujawnienia nagrania rozmowy ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i prezesa NBP Marka Belki przez tygodnik Wprost.

Badanie Afera taśmowa w opinii Polaków zostało przeprowadzone przez Warsaw Enterprise Institute i Dom Badawczy Maison na panelu badawczym Ariadna . Badanie zrealizowano metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1058 reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, zamiar udziału w wyborach parlamentarnych i poparcie dla partii politycznych.  Termin realizacji: 18-20 czerwca 2014 roku.

Badanie do pobrania