Damian Kossakowski

Wiceprezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, student Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autor felietonów o tematyce historycznej i ekonomicznej dla Stowarzyszenia KoLiber. Szczególnie zainteresowany tematyką prawa międzynarodowego, prawa handlowego, historii Antycznego Rzymu, współczesnych nurtów politycznych we Włoszech, pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz potencjału turystycznego Polski. Zawodowo związany z ANTAS Tax & Legal.

Tego autora

wg daty
Włoska bitwa o lockdown

Włoska bitwa o lockdown

Lockdown w europejskim wydaniu, tj. w kształcie próby pogodzenia ograniczania mobilności społeczeństwa z poszanowaniem tradycyjnego katalogu wolności obywatelskich nie wypalił. Jednocześnie przyczynił się...

Zbrodnia na rządach prawa

Zbrodnia na rządach prawa

Jakość i standard polskiej legislacji od dawna pozostawiał wiele do życzenia, jednakże czasy epidemii koronawirusa szczególnie obnażyły słabości tego obszaru.

Rynek Pacyfiku na chińskim talerzu 

Rynek Pacyfiku na chińskim talerzu 

15 listopada 2020 r. ma potencjał zapisać się w historii równie doniośle co 18 kwietnia 1951 r., w którym to podpisany został układ...

Nadchodzi podatkowy nokaut

Nadchodzi podatkowy nokaut

Cywilizowany proces legislacyjny staje się powoli w Polsce dobrem luksusowym. Przyzwyczajeni lub zobojętnieni przyjmujemy do wiadomości kolejne przykłady łamania zasad poprawnej debaty publicznej...

Białoruś – gdy państwo robi się na bóstwo

Białoruś – gdy państwo robi się na bóstwo

Wraz z wybuchem protestów na Białorusi z powodu sfałszowanych wyborów prezydenckich, liczyłem, że w tej sprawie polska scena polityczna przemówi jednym głosem. Niestety,...

Zamiast systemu jest patchwork

Zamiast systemu jest patchwork

„System” w definicji słownikowej oznacza układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Wobec tego jeśli zaczynamy dyskusję o „polskim systemie...

Wolność potrzebuje adwokatów

Wolność potrzebuje adwokatów

„Litwo, ojczyzno moja, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie kto cię stracił” pisał Adam Mickiewicz. Z Ojczyzną jest jak z wolnością...

Irlandia w obliczu Brexitu

Irlandia w obliczu Brexitu

W prawniczym fachu istnieje utrwalony zwyczaj załatwiania spraw w ostatniej możliwej chwili. Kiedy mamy wyznaczony 14-dniowy termin, 13. dnia trzeba zakasać rękawy i...

wczytaj więcej