Dominika Maison

Ekspert w dziedzinie psychologii ekonomicznej oraz badań społecznych i marketingowych, Prezes i właścicielka firmy badań marketingowych Dom Badawczy Maison, doktor psychologii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu artykułów i książek, min. Polak w świecie finansów (PWN, 2013) i Psychologia konsumenta (PWN, 2014). W latach 2003-2008 Prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie, między innymi w USA, Włoszech, Belgii i Indonezji.