Blogi

Wybierz jedną z 4 głównych kategorii tematycznych

RAPORT WEI

Szanse polskiego przemysłu wydobycia węgla kamiennego tkwią w konsolidacji sektora technologii wydobywczych i ich eksporcie, a nie w wydobyciu węgla.