Kategoria: Demografia

Tajna broń Izraela

Izrael jest jedynym państwem rozwiniętym osiągającym współczynnik dzietności nie tylko na poziomie zastępowalności pokoleń, lecz także pozwalającym na ciągły wzrost ludności (3,0). Nawet kraje islamskie

Pracownik rekrutuje pracodawcę

Aż 88,1 proc. firm nie posiada żadnych programów wspierających dla pracowników do 25. roku życia. Milenialsi są w stanie utrzymać się w danym miejscu pracy

Rzeczywistość centralnie planowana

Tak jak wzięliśmy od Chin lockdown, tak być może zaadaptujemy po części ich system punktowy gratyfikujący dobrego, odpowiedzialnego, posłusznego obywatela. Oni w imię porządku, my

Szczepienia: wolność ma swoje granice

Prezydent Andrzej Duda jest stanowczym przeciwnikiem obligatoryjnych szczepień. Jego zdaniem: „jest obowiązkiem ze strony polskiego państwa zapewnienie możliwości zaszczepienia. Można zachęcać, stworzyć programy edukacyjne, natomiast

„Staruchy” – potencjał do wykorzystania

„Power generation”, to pokolenie ludzi w wieku 50 (55)+. Dużo się teraz dyskutuje o ich obecności na rynku pracy. Obok ewidentnych problemów demograficznych i braku

Czy my to wytrzymamy?

W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o to, czy ZUS i publiczny system ubezpieczeń zbankrutuje. Rzadziej, jeśli nie w ogóle, stawiana jest kwestia, w jaki

Płać bykowe seksualny niemoto

To taki podatek, który nakłada się na bezdzietnych. Znowu o nim głośno, choć rząd zaprzecza. Jak zaprzecza, to planuje. Tak to jest z podatkami, w

11 sierpnia – Dzień Męczeństwa Kresowian

11 sierpnia 1937 roku Nikołaj Jeżow, Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR, wydał Rozkaz Ludowy nr 00485 na mocy którego w latach 1937-38 wymordowano 110 tys. Polaków, którzy zostali za granicą ryską. Jest to symboliczna data polskiego męczeństwa na Kresach.

11 sierpnia – Dzień Męczeństwa Kresowian 1918-1956

11 sierpnia 1937 roku Nikołaj Jeżow, Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR, wydał Rozkaz Ludowy nr 00485 na mocy którego w latach 1937-38; wymordowano 110 tys. Polaków, którzy zostali za granicą ryską. Jest to symboliczna data polskiego męczeństwa na Kresach.

Emigracja głosuje przeciw systemowi

W pierwszej turze wyborów prezydenckich wzięło udział 165 567 osób przebywających na emigracji. Choć w całej puli głosów jest to zaledwie niewielki odsetek (1,1%), to warto przyjrzeć się tym wyborcom ze względu na tendencje widoczne w ich głosowaniu.

Maluch na uczelni? Czy młodzi zdecydują się na dzieci?

Zapoczątkowane w latach 90. XX wieku przemiany demograficzne spowodowały przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 lata do grupy 25-29 lat. Aktualnie średni wiek urodzenia pierwszego dziecka wg danych GUS wynosi 27,2 lata. 60% wszystkich studiujących stanowią kobiety, a studentów jest w Polsce ponad 1,5 mln. Kobiety decydują się na dziecko dopiero po rozpoczęciu pracy zarobkowej, rzadziej zaś w trakcie nauki. Studenci zauważyli ten problem i zwrócili się z tym do przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze efekty tego działania zaczynają być widoczne.

Polacy głosują nogami wybierając emigrację. MSZ utrudnia im w zamian głosowanie przy urnie

W ostatnich dniach ukazały się dwa raporty dotyczące polskiej emigracji (Work Service oraz NBP). Jakie wnioski z nich płyną? Już niedługo może być pobity rekord 3 mln emigrantów, a tym, którzy zdecydowali się wyjechać wcale nie uśmiecha się wracać do kraju. Wydawać by się mogło, że skoro coraz więcej Polaków przebywa za granicą, to państwo powinno się zatroszczyć o to, aby nie była to emigracja stała. Tymczasem nawet w podstawowych prawach obywatelskich, takich jak prawa wyborcze, MSZ rzuca im kłody pod nogi likwidując komisje wyborcze.

Wpływ kobiet na wysokim obcasie na wygląd przyszłych pokoleń

Wielu czytelników tego portalu na pewno słyszało, że Holendrzy są najwyższą nacją na świecie. Jeszcze w zeszłym roku przyczyna wydawała się oczywista – wzrost dobrobytu. Czemu jednak akurat Holendrzy a nie cała Europa? Czemu kolejne pokolenia w USA rodzą się niższe od poprzednich, skoro dobrobyt nie spadł? Czy można to przypisać wyłącznie złemu odżywianiu się?

Przedwyborczy populizm emerytalny

Tocząca się kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu są okazją do ujawniania się wielu różnych pomysłów politycznych. Jedne są lepsze inne gorsze. W tym artykule skupimy się na takim, który zdecydowanie możemy zaliczyć do tej drugiej grupy. Tym pomysłem jest przywrócenie wieku emerytalnego w wymiarze 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pozostaje mieć nadzieję, że jest to tylko tani chwyt marketingowy obliczony na zdobycie poparcia społecznego, a nie realny zamiar wprowadzenia zmian po wyborach.

Czy stać nas na inwestowanie w dzieci?

Z wiosną przyszło wiele pomysłów i zmian dotyczących prorodzinnej polityki. Bon opiekuńczo-wychowawczy, finansowe wsparcie dla nieubezpieczonych rodziców noworodków, czy program „Złotówka za złotówkę” to tylko niektóre rozwiązania, które Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postrzega jako inwestycję we wzrost demograficzny oraz polepszanie jakości życia rodzin. MPiPS inwestuje, ale czy obecna polityka prorodzinna jest rzeczywiście najlepsza w historii, o czym przekonuje Bronisław Komorowski?

Ubóstwo – powód do wsparcia rodziny czy odebrania dzieci rodzicom?

Skrajnym ubóstwem najbardziej zagrożone są gospodarstwa z dziećmi, w szczególności rodziny wielodzietne utrzymujące się z pozazarobkowych źródeł dochodu. Takie rodziny są także w największym stopniu narażone na rozłąkę. Wydawałoby się, że ubóstwo to powód do wsparcia rodziny, jednak wiele przypadków wskazuje na to, że dla państwa i sądu bieda oraz niezaradność życiowa rodziców może stać się argumentem do wydania decyzji o odebraniu dzieci. Czy zatem zamiast pomóc rodzinie, wesprzeć ją od strony materialnej i psychicznej, łatwiej jest zabrać najmłodszych z domów i oddać do placówek opiekuńczych?

Ilu ludzi żyło kiedykolwiek na ziemi?

Ilu ludzi żyło od momentu pojawienia się pierwszych ludzi współczesnych? Jak zwiększyła się populacja podczas eksplozji demograficznej, która przez ostatnie 400 lat dotknęła prawie każdy kraj na świecie?

LUDNOŚĆ POLSKI W OKRESIE POWOJENNYM

Wraz z końcem wojny nastała moda na konsumpcjonizm. Modyfikacja ustroju ekonomicznego i znacząca zmiana trybu życia, a także pogarda dla rodzin wielodzietnych zmieniły mentalność prokreacyjną Polaków.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a reforma systemu emerytalnego

3 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok nakazujący zrównanie uprawień emerytalnych celników z uprawieniami funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Trybunał uznał bowiem za dyskryminację fakt, iż celnicy podlegają ogólnym zasadom emerytalnym. Zadziwiające, że nie uznał osobnych rozwiązań emerytalnych dla służb mundurowych za dyskryminację reszty społeczeństwa. Konsekwencją tego orzeczenia będzie wzrost wydatków budżetu państwa, wynikający z wcześniejszego przechodzenia celników na emeryturę.

Karta Dużej Rodziny sukcesem rządu czy może sukcesem społecznym?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie informację, że liczba wniosków o Kartę Dużej Rodziny przekroczyła milion. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz postrzega zainteresowanie KDR jako duży sukces, a samą kartę jako potrzebną. Czy Karta Dużej Rodziny jest w rzeczywistości sukcesem państwa i czy jej pomoc jest niezbędna w codziennym życiu Polaków?

Bezrobocie nie spada. Bezrobocie ląduje na Heathrow

Liczba Polaków w Wielkiej Brytanii sięga dziś 650 tysięcy. Trzy czwarte z nich deklaruje, że nie chce wracać do Polski, a ponad 40% ma zamiar ubiegać się o brytyjski paszport. Polacy w statystykach ludnościowych zaczynają wyprzedzać już nawet imigrantów z tzw. „Wielkich Indii”. Czyżby mieszkanie na deszczowej wyspie było aż tak atrakcyjne?

Prezydencki projekt ustawy rodzinnej

Przygotowany przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy rodzinnej jest już po konsultacjach społecznych.  W grudniu Minister Wóycicka zapowiadała, że w drugiej połowie lutego projekt trafi pod obrady Sejmu, jak na razie jednak to nie nastąpiło, gdyż nanoszone są poprawki zgłoszone przez partnerów konsultacji. Prezydencka propozycja ma stanowić kompromis między oczekiwaniami pracowników będących rodzicami oraz ich pracodawcami. Według zamysłu po wprowadzeniu nowej ustawy rodzice będą mogli elastyczniej godzić wypełnianie obowiązków zawodowych i rodzicielskich. Ponadto mają nie doświadczać dyskryminacji w pracy ze względu na obowiązki rodzinne.

Asymetryczna depopulacja w Polsce

Prawdopodobnie duża część Polaków jest już świadoma nadchodzącej katastrofy demograficznej. Od 1989 nie ma w Polsce nawet prostej zastępowalności pokoleń (za taką uważa się dzietność powyżej 2,1 dziecka na kobietę). W 2012 dzietność w Polsce wyniosła zaledwie 1,3. Stawia nas to w niechlubnej awangardzie najszybciej wyludniających się Państw na świecie. Dobrze obrazuje ten problem nasza piramida demograficzna. 30-34 lata ma aż 8,4% Polaków, podczas gdy 0-4 lata  zaledwie 5,1% społeczeństwa. Oznacza to, że za 30 lat ówczesna kohorta 30-34 lata będzie stanowiła zaledwie 61% obecnej kohorty 30-34 lata.

Uzależnieni. Jak system emerytalny zniewala społeczeństwo

Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym przez dziesięciolecia państwo wysyła wszystkim chętnym porcje narkotyków. Są one finansowane ze składek osób pracujących. Każdy obywatel po przepracowaniu 15 lat ma prawo zarejestrować się w Zakładzie Uszczęśliwiania Społeczeństwa, by co miesiąc otrzymywać zapas. Po wielu dekadach takiej polityki mamy w kraju cztery miliony ludzi uzależnionych, niepotrafiących samodzielnie egzystować bez pomocy państwa.

Wielodzietni priorytetem w Mieszkaniu dla Młodych. Jakie zmiany zajdą w programie?

Koniec stycznia przyniósł znaczne zmiany w zakresie programu „Mieszkanie dla Młodych”. Po konsultacjach społecznych pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowali, a następnie przedstawili Radzie Ministrów propozycje zmian w programie. Nowelizacja ustawy o programie jest przede wszystkim bardziej prorodzinna, sprofilowana w szczególności na rodziny wielodzietne, które po tych zmianach zyskają najwięcej.

Kto wypełni lukę demograficzną w Polsce?

Destabilizacja gospodarcza na Ukrainie sprawia, że coraz więcej obywateli tego kraju ucieka do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Nasza sytuacja demograficzna jest o tyle nieciekawa, że już w perspektywie najbliższych 15 lat na naszym rynku pracy będzie brakowało 4 milionów ludzi. Przykład Francji pokazuje, że nieodpowiednio prowadzona polityka imigracyjna może wymknąć się spod kontroli i w efekcie doprowadzić do wojny kulturowej. Czy imigracja z Ukrainy może być dla nas szansą na załatanie luki demograficznej?

Wzrost liczby urodzeń w 2014 roku. Czy zmienia się niekorzystny trend?

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku w Polsce po raz pierwszy od 4 lat odnotowano wzrost liczby urodzeń. Daje to nadzieję na odmianę sytuacji demograficznej w naszym kraju. Niemniej jednak zarejestrowana w ubiegłym roku liczba urodzeń jest blisko o połowę niższa w stosunku do wielkości rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego, co jest niepokojące zważywszy na to, iż obecnie w znacznej mierze na posiadanie potomstwa decydują się właśnie roczniki ostatniego “baby boom”.

Czy waloryzacja emerytur ma sens?

W tym roku waloryzacja emerytur i rent odbędzie się na nowych zasadach. Świadczenia wzrosną o 1,08% i jednocześnie nie mniej niż o 36 zł. Zgodnie z tym rozwiązaniem emerytury i renty niższe niż 3333,33 zł miesięcznie wzrosną więcej niż w przypadku starych zasad bez minimalnej kwoty podwyżki. Koszt waloryzacji wyniesie 3,7 mld zł, czyli o 1,8 mld zł więcej niż rozwiązanie oparte na starych zasadach.

In vitro a demografia. Polityka demograficzna czy wojna ideologiczna?

Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego jest programem rządowym rozłożonym w czasie na lata 2013-2016. Łącznie ma nim zostać objętych 15 tysięcy par, u których stwierdzono bezpłodność i jednocześnie wykluczono skuteczność wszelkich innych możliwości leczenia. Czy ta metoda, wywołująca wiele sporów ideologicznych może stać się skutecznym narzędziem polityki prorodzinnej?

Aktywność zawodowa kobiet w kontekście zmian demograficznych

Wzrost gospodarczy definiuje się jako powiększanie zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby. Najprostszym sposobem na zwiększenie możliwości wytwórczych jest wzrost udziału ludzi pracujących (wytwarzających dobra i usługi) w całym społeczeństwie. Dokładnie to stało się w Europie i USA w XX wieku. Dzięki powszechnemu udziałowi kobiet w pracy udział pracujących ogółem w społeczeństwie po raz pierwszy przekroczył 60%, a w wypadku niektórych państw przekroczył nawet 70%. Pytaniem otwartym pozostaje czy uda nam się utrzymać wysoki udział ludzi pracujących w społeczeństwie.

Dynamika i struktura ludności w pierwszym pięcioleciu niepodległej Polski

Pierwsze lata niepodległej Polski to okres dynamicznych przemian ludnościowych, które objęły cały kraj. Podobne zjawisko wystąpiło także w innych państwach Europy Środkowej.  W rezultacie I wojny światowej zaludnienie ziem, które weszły w skład odrodzonego państwa polskiego, spadło o około 4 miliony osób.

Lepiej późno niż wcale. Ewakuacja Polaków z Donbasu

Drugi weekend stycznia przyniósł długo oczekiwaną ewakuację Polaków z Donbasu. Niemal 200 osób w ciągu najbliższych dni ma znaleźć się na terenie RP. Czy potrzeba było wojny, aby Polska przypomniała sobie o rodakach ze wschodu?

Rusza karta dla rodzin. To szansa dla gmin i biznesu

Od poniedziałku, 16 czerwca, startuje program ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny. To ważna informacja nie tylko dla blisko 3,5 mln Polaków i 2,5 tys. gmin. To też nowe możliwości dla biznesu. KDR tym pierwszym może pomóc w codziennym życiu, drugim w przyciąganiu mieszkańców. Z kolei firmy, które wejdą do programu mogą nie tylko zyskać przyjazną rodzinie markę, ale także wyższe zyski.

Komorowski reformator. Przynajmniej werbalnie

Lektura wystąpienia wygłoszonego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 4 czerwca przed Zgromadzeniem Narodowym musi napawać optymizmem. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Głowa państwa nie stara się wpasować w rządowy przekaz o „ciepłej wodzie w kranie”, nie wciska do mózgów obywateli przekazu o wyspie szczęśliwości i tego, że jesteśmy skazani na sukces. Wręcz przeciwnie.

O SEKSIE…

Zmarł właśnie Gary S. Becker. Współtwórca ekonomicznej teorii zachowań ludzkich. Teorii, którą stosował do… seksu – pisze prof. Robert Gwiazdowski.

RÓŻNE SPOSOBY

Według ONZ – Dania to najlepsze miejsce do życia dla ludzi. W rankingu wolności gospodarczej Heritage Foundation – Dania zajmuje chlubne 10. miejsce na świecie. Obywatele mają dość solidna opiekę socjalną. Zasiłek dla dziecka do 2 lat to 17 tysięcy koron duńskich rocznie (tj. 9,5 tys. PLN).  Pomimo to w 5,6 milionowym kraju narastają problemy demograficzne. Przyrost naturalny jest najniższy od 27 lat.

MEMORANDUM

Wysokie podatki gdy jesteśmy na dorobku są receptą na wieczny niedorozwój. Podatki w Polsce są wysokie oraz  niepotrzebnie demotywujące i niesprawiedliwie rozłożone.

Tragedia, która może być szansą

Do kategorycznych wypowiedzi ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jak i do tego, że nic z nich nie wynika. Stąd też jego słowa – „Jesteśmy przygotowani także na te najgorsze”, nie zrobiły na nikim większego wrażenia. Może też i dlatego, że minister nie nazwał po imieniu, cóż to takiego jest najgorsze i dlaczego on się na to szykuje, zamiast ministra Spaw Zagranicznych czy Obrony.

MEMORANDUM PROGRAMOWE

Memorandum programowe określa podstawową wykładnie poglądów i stanowiska Instytutu w zakresie demografii i w oparciu o nie będą prowadzone wszelkie inicjatywy i działania WEI w tym zakresie.