Bezpieczeństwo
Coraz więcej złóż gazu w Polsce. Czy znowu będziemy snuć wizje o gazowej potędze ?
22.04.2015

Oprócz złóż konwencjonalnych węglowodory występują także w złożach niekonwencjonalnych. Są to: gaz ziemny w pokładach węgla, dobrze znane nam gaz ziemny i ropa naftowa w łupkach, a także gaz ziemny i ropa naftowa w piaskowcach. Z  przedstawionego przez Państwowy Instytut Geologiczny  raportu o tight gas (gazie zamkniętym) wynika, że szacunkowe zasoby tego rodzaju gazu niekonwencjonalnego w trzech najbardziej perspektywicznych obszarach to ok. 153-200 mld m3, a  udokumentowane złoża gazu konwencjonalnego wynoszą ok. 136 mld m3. 

Gaz-mapa

Rys. Obszary perspektywiczne dla wydobycia tight gas w Polsce. Opracowanie i źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest tzw. gaz zamknięty (tight gas). To po prostu zwykły gaz ziemny, tyle że zamknięty w zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowcach. Tight gas jest uwięziony w mikroskopijnych przestrzeniach porowych piaskowców, które w dodatku nie są ze sobą połączony, dlatego też, by go wydobywać należy zastosować metodę szczelinowania hydraulicznego. Jest to więc metoda bardzo zbliżona to tej, która jest używana do wydobycia tzw. gazu łupkowego.

Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego przeanalizowali trzy wielkie kompleksy geologiczne, które w ich ocenie są najbardziej perspektywiczne. Są to rejony poznańsko-kaliski, wielkopolsko-śląski i bałtycki (zachodnia część basenu bałtyckiego). Całkowite zasoby gazu zamkniętego w tych obszarach obliczane są na 1 528 – 1995 mld m3. Przedstawiciele PIG w swoim raporcie ostrożnie wypowiadali się na temat tego, ile z tych obfitych zasobów nadaje się do wydobycia. Jednakże przyjmując współczynnik wydobycia na poziomie 10 %, jako najbardziej realny współczynnik wydobycia uzyskiwany w eksploatowanych złożach na świecie, zasoby do wydobycia można określić na poziomie 153 – 200 mld m3.

Jest to niewiele więcej niż udokumentowane już złoża gazu konwencjonalnego, którego zasoby wynoszą ok. 134 mld m3.

Mimo tych optymistycznych szacunków o ilości gazu zamkniętego należy powstrzymać nadmierną euforię. Doświadczenia związane z poszukiwaniami gazu łupkowego pokazują, że nie zawsze metody szczelinowania, które sprawdzały się np. w Stanach Zjednoczonych, sprawdzą się w naszych warunkach geologicznych. Tym bardziej, że poszukiwanie tight gas’u nie jest łatwe. Znajduje się ona stosunkowo dużej głębokości – od 4,5 km do 6 km. Do ich wydobycia będą potrzebne zaawansowane technologie, a co bardzo prawdopodobne nie do końca mogą się sprawdzać te używane obecnie na zachodzie. Wszystko będzie się opierało więc o potrzebne fundusze na modyfikację, bądź opracowanie własnych technologii.

A optymizmem nie napawa fakt, że kolejne globalne firmy wycofują się z poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, uznając to za mało opłacalne i nie perspektywiczne. Może będziemy zmuszeni do opracowania własnego, narodowego programu wydobycia gazu zamkniętego i łupkowego, jeśli chcemy skorzystać z tych podobno ogromnych złóż i uniezależnić się od zewnętrznych dostaw.

Opracowane na podstawie raportu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego „Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski”.

Michał Płatek