CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH WEI
ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ, OFERUJE EKSPERTYZY
ORAZ SZKOLENIA DLA BIZNESU I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

WEI_LOGOTYP_nazwa_PL_hor

Centrum Studiów Strategicznych WEI – ośrodek ekspercko-doradczy, działający w ramach Fundacji Warsaw Enterprise Institute. Świadczy usługi w zakresie analiz strategicznych i sektorowych, consultingu, kursów i szkoleń. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej i politycznej, biznesu, przedsiębiorczości i administracji, zaś w wymiarze międzynarodowym – energetyki oraz powiązań infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Azji Wschodniej.

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM STUDIÓW STATEGICZNYCH WEI

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ: CSS@WEI.ORG.PL

Centrum Studiów Strategicznych WEI pracuje nad projektem wsparcia ukraińskich żołnierzy oraz oficerów, walczących wcześniej na froncie, w zdobyciu kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy. W ramach „Ukrainian Veterans Academy: Personal Development Program” będziemy oferować szkolenia e-learningowe ułatwiające przekwalifikowanie się w celu stworzenia i prowadzenia własnego biznesu, znalezienia nowego zatrudnienia, w tym w administracji rządowej i samorządowej na Ukrainie. Udział w programie szkoleń będzie dla odchodzących ze służby żołnierzy ukraińskich całkowicie bezpłatny.

Projekt uzyskał patronat honorowy ze strony Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz deklarację współpracy ze strony Ministerstwa Weteranów Ukrainy. Partnerem projektu będzie również Ukraińska Fundacja Weteranów oraz największa ukraińska organizacja pozarządowa, wspierająca wysiłek zbrojny armii Ukrainy „Wróć żywym”. Partnerem projektu zostało również stowarzyszenie weteranów armii amerykańskiej – Dixon Center for Military and Veterans Services.

Rozwinięte kraje Azji Wschodniej, wraz ze swoim potencjałem przemysłowym oraz najwyższym poziomem innowacyjności mogą być znaczącym partnerem politycznymi i gospodarczym Polski. Rozwijana współpraca powinna opierać się na istniejącej już obecności przedsiębiorstw koreańskich i japońskich w Polsce. Celem projektu będzie stworzenie w Centrum Studiów Strategicznych WEI kompetentnego programu eksperckiego w obszarze współpracy z rozwiniętymi krajami regionu Azji Wschodniej (Japonia, Rep. Korei, Singapur oraz Tajwan).

Naszym celem jest stać się znaczącymi i wiarygodnym partnerem polskich przedsiębiorców i instytucji publicznych, wspierającym je w zakresie analiz strategicznych i sektorowych oraz pośredniczącym w nawiązywaniu kontaktów z partnerami międzynarodowymi. Intencją programu jest promocja Polski i wzmacnianie jej wizerunku międzynarodowego, zarówno w dziadzinie atrakcyjności gospodarczej, jak i znaczenia politycznego. Elementem projektu będą wspólne seminaria i konferencje oraz raporty dotyczące współpracy politycznej i gospodarczej Polski i Azji Wschodniej.